Alles over de nieuwe afvalinzameling in 2018

Kliko’s, verzamelcontainers of vuilniszakken: hoe zit het?

Een kliko voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (PMD), een kleinere kliko voor restafval, ondergrondse verzamelcontainers en een nieuw inzamelschema. Het is deze maanden even wennen om met zijn allen de hoeveelheid restafval verder terug te dringen. We doen dat door thuis zoveel mogelijk materiaal te scheiden, dat opnieuw te gebruiken is. Dat draagt bij aan een schoner milieu. Met de opbrengst van het gescheiden materiaal drukken we de kosten van de afvalinzameling en dat is weer goed voor de huishoudportemonnee.

Kijk hieronder voor een paar praktische tips en aandachtspunten.

Met ingang van dit jaar zamelt de gemeente het restafval 1x per 3 weken in, altijd op de maandag. PMD wordt 1x per 2 weken opgehaald. In deze tijd van wennen een paar tips en aandachtspunten om het scheiden en ophalen van uw afval zo goed mogelijk te laten verlopen:

  • Op www.afvalscheidingswijzer.nl vindt u eenvoudig welk afval u in welke kliko doet.
  • Download de gratis app AfvalWijzer op uw smartphone voor uw eigen digitale afvalkalender.
  • In elk dorp kunt u op de gebruikelijke locaties de papieren afvalkalender voor uw inzamelgebied ophalen. Hierop vindt u ook informatie over het scheiden van andere grondstoffen zoals papier en GFT.
  • Vanaf de Landelijke Compostdag op 17 maart kunt u een gratis GFT-bakje voor in de keuken afhalen om het scheiden van etensresten, schillen e.d. te vergemakkelijken.
  • Op de pagina Terugnaar100 onder Afval vindt u alle praktische informatie over de nieuwe manier van inzamelen.

Eind vorig jaar zijn bij ongeveer 13.000 huishoudens kliko’s omgewisseld en omgedekseld. Onvolkomenheden worden binnenkort opgelost en u kunt ook nog uw klikoset aanpassen.

  • Is de klikowissel onverhoopt niet goed gegaan? Als u dit voor 6 februari doorgeeft aan het bedrijf dat de kliko’s verspreidt, dan maakt deze de komende weken een afspraak met u om dit te herstellen. De contactgegevens van het bedrijf vindt u op de pagina Terugnaar100 > Kliko's . Nog geen PMD-kliko ontvangen? U mag dan zolang de PMD-zakken blijven gebruiken.
  • Tot 9 februari kunt u via www.beekgroep.com/containersetwijzigen alsnog kiezen voor een grotere of kleinere kliko voor restafval of PMD of kiezen om van een centrale verzamelcontainer voor restafval gebruik te maken (en de restafvalkliko te laten ophalen).

Als u in een winkelgebied woont en nog kliko’s gebruikt, gaat u na februari gebruikmaken van ondergrondse verzamelcontainers. Tot dan gebruikt u uw oude kliko’s en zet u deze op de juiste datum aan de straat. Na ingebruikname van de ondergrondse containers wordt uw oude kliko opgehaald.

Gebruik voor uw gescheiden plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons alleen de kliko met de oranje deksel. Let u er alstublieft op dat u uw gescheiden PMD niet vermengt met ander afval. Dit kan dan niet meer worden hergebruikt en werkt kostenverhogend.

De komende maanden laat de gemeente wijk voor wijk alle grindbetonnen, bovengrondse containers vervangen. In de plaats daarvan komen er ondergrondse containers voor restafval en PMD. Deze kunt u openen met uw milieupas. U kunt uw afval dan op elk gewenst moment weg doen.

Zodra de ondergrondse verzamelcontainers er zijn, kunt u ze gebruiken met uw milieupas. In principe heeft elk huishouden een milieupas. Controleert u even of u deze nog heeft. Zo niet, dan kunt u een nieuwe Milieupas aanvragen.

In de winkelgebieden en omliggende straten zet een deel van de huishoudens tijdelijk nog vuilniszakken op straat in afwachting van de ondergrondse verzamelcontainers. Deze zakken worden zolang elke maandag opgehaald.