Kliko's

Als u in een grondgebonden woning (laagbouw) woont, krijgt u een nieuwe kliko voor restafval. Uw oude restafvalkliko wordt geschikt gemaakt voor de inzameling van plastic, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD). U krijgt er dus een vierde kliko bij.

Klikowissel start 27 november

Tussen 27 november en 22 december bezorgt Beek Container Groep een nieuwe restafvalkliko bij u. Ook plaatsen zij een oranje deksel op uw oude restafvalkliko. Alle bewoners die gebruik maken van kliko’s hebben op 21 november een brief ontvangen waarin staat aangeven hoe de klikowissel in zijn werk gaat.

Bewoners die van tevoren hebben aangegeven dat ze gebruik willen maken van een ondergrondse container krijgen geen restafvalkliko maar kunnen hun restafval na de klikowissel wegbrengen naar een ondergrondse of bovengrondse container in hun buurt. Meer informatie over de ondergrondse containers vindt u op pagina Ondergrondse containers.

Wijzigingen doorgeven

Na de klikowissel kunt u de nieuwe kliko’s direct in gebruik nemen.

Wilt u een andere kliko aanvragen dan kan dat online.

Toeslag grote restafvalkliko

Voor een 240 liter kliko geldt een toeslag van € 65,00 per jaar. Voor 2018 geldt deze toeslag pas vanaf 1 april, dus alleen voor de resterende maanden.
Inwoners die om medische redenen een grotere kliko nodig hebben kunnen een vrijstelling krijgen voor deze toeslag. Gebruik hiervoor de vrijstellingsverklaring (pdf)

Veelgestelde vragen

  • U heeft op 21 november een brief ontvangen waarin precies staat wanneer wij de nieuwe restafval kliko komen brengen en een oranje deksel op uw PMD-kliko komen plaatsen
  • De kliko klus is verspreid over meerdere dagen. In de brief staat precies wanneer de kliko wordt omgewisseld. U hoeft hiervoor niet thuis te blijven.
  • U kunt de kliko's daarna direct gebruiken.

De nieuwe kliko ontvangt u tussen 27 november en 22 december. U heeft op 21 november hierover een brief ontvangen.

U hoeft niet thuis te blijven voor het ontvangen van de nieuwe kliko. Wel vragen wij u om uw huidige kliko ('s) voor restafval op een bepaalde datum aan de straat te zetten. De kliko hoeft niet leeg te zijn. Van deze kliko wordt de deksel vervangen door een oranje deksel.

Is er iets niet goed gegaan bij het verwisselen van de deksel, of heeft u geen nieuwe restafvalcontainer gekregen?
Dan kunt u contact opnemen met Beek container groep. Zij kunnen dan een nieuw moment met u inplannen om de wissel alsnog in orde te maken.
Dit kan via de volgende kanalen:

Als er nog restafval in zit moet u de PMD-kliko nog 1 keer aanbieden voor de restafvalinzameling voordat u de kliko kunt gaan gebruiken voor PMD. Daarna kunt u de PMD-kliko direct gaan gebruiken voor het aanbieden van PMD-afval.

U hoeft uw PMD dus niet meer met zakken aan de weg te zetten.

Als u een kliko voor restafval heeft, kunt u geen afval aanbieden in de ondergrondse containers.

U kunt er voor kiezen om uw restafval weg te brengen naar een ondergrondse container. U levert dan uw kliko voor restafval in. De locaties van de ondergrondse containers vindt u terug op de containerkaart.

U kunt deze wijziging tussen 1 januari en 9 februari doorgeven:

Ja, dat kan. Het standaard formaat van de nieuwe kliko voor restafval is 140 liter. Wilt u een grotere kliko van 240 liter, dan kunt u dit online aanvragen een container aanvragen

Inwoners die om medische redenen een grotere kliko nodig hebben kunnen een vrijstelling krijgen voor de toeslag. Gebruik hiervoor de vrijstellingsverklaring (pdf) .

Op de rand van het deksel van uw kliko kunt u dit aflezen. Ook kunt u de maat bepalen aan de hand van de afmetingen van uw deksel. Afmetingen deksel 140 liter kliko: circa 40 x 40 cm en afmetingen 240 liter kliko: circa 55 x 55cm.

Vanaf 1 januari 2018 heeft ieder huishouden nog recht op één kliko voor restafval. Heeft u er vanuit het verleden twee? Dan passen we de ene aan voor de inzameling van PMD. De andere nemen we mee tijdens de klikowissel.

De nieuwe restafvalkliko is voorzien van een registratiechip. Daarmee kunnen we tijdens de inzameling controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt van de gemeentelijke inzameling door kliko’s aan te bieden waarvoor niet betaald is. Uw huidige tweede grijze kliko wordt dan dus ook niet meer geleegd.

We hebben de reinigingsbedrijven VCCS, SORA en Cleanprofs gevraagd om hun klanten in de gemeente nieuwe stickers op te sturen. U kunt die op de nieuwe kliko voor restafval plakken. U ontvangt de stickers enkele weken voordat u de nieuwe kliko krijgt. Bent u klant bij een ander bedrijf dan willen we u vragen zelf even door te geven dat u een nieuwe kliko krijgt.

Documenten