Ondergrondse containers

Locaties ondergrondse containers en veel gestelde vragen en antwoorden.

Containerkaart alleen tekst (pdf, 603 kb)

Op de containerkaart kunt u zien waar we van plan zijn om de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers te plaatsen. Ook vindt u er de reeds bestaande ondergrondse containers op terug. Vanaf begin 2018 kunt u in de hele gemeente uw PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) en restafval kwijt in een aparte container.

De ondergrondse containers komen meestal op dezelfde plek als waar nu nog de bovengrondse containers staan. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als er elektriciteitsleidingen onder de grond liggen of als de vuilnisauto er niet bij kan komen. U ziet het niet, maar de inhoud van een ondergrondse container is twee keer zo groot als een bovengrondse.

Uw groente- en fruitafval uit de keuken kunt u kwijt in een groene kliko, die we bij de containers neerzetten.

Inloopavonden

Heeft u vragen over de locatie van containers, dan bent u van harte welkom tijdens een van de drie inloopavonden. Medewerkers van gemeente De Bilt zullen u graag te woord staan.

  • Donderdag 5 oktober van 19.00 tot 20.30 uur, Gemeentehuis De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 173 Bilthoven
  • Dinsdag 10 oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, H.F. Witte Centrum, Henri Dunantplein 4 De Bilt
  • Donderdag 12 oktober 2017 van 19.00 tot 20.30 uur, De Vierstee, Nachtegaallaan 30 Maartensdijk

Veelgestelde vragen

In de plaats van de huidige bovengrondse verzamelcontainers komen er ondergrondse exemplaren. Deze hebben een aantal voordelen:

  • U kunt uw afval weggooien op het moment dat het u uit komt
  • Met meer verschillende afvalfracties is het makkelijker scheiden
  • De ondergrondse containers geven een netter straatbeeld
  • Ze trekken minder ongedierte aan
  • Ze zijn beter goed toegankelijk door een lagere inworpopening

Een ondergrondse container kan niet op elke locatie worden geplaatst. De gemeente houdt bij het plaatsen van een ondergrondse container rekening met een aantal belangrijke zaken. Er is o.a. gelet op de bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, de afstand van woningen naar de container, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van verlichting en bomen, de verkeersveiligheid en het sparen van parkeerplaatsen.

We organiseren inloopavonden in Maartensdijk, Bilthoven en De Bilt waar u terecht kunt met vragen of opmerkingen.

Kunt u niet aanwezig zijn op één van de inloopavonden of bent u niet tevreden met de toelichting tijdens de inloopavond? Dan kunt u ons bellen via (030) 228 96 25 of stuur een mailtje naar terugnaar100@debilt.nl.

Na de inloopavonden wordt de containerkaart definitief gemaakt. Eventuele alternatieve locaties die bewoners hebben aangevraagd worden onderzocht. Het is hierbij goed te weten dat het vinden van geschikte locaties gepaard gaat met grondig onderzoek. Een locatie moet namelijk aan veel criteria voldoen. Bovendien is de ondergrond steeds meer in gebruik waardoor het plaatsen van ondergrondse containers niet overal mogelijk is. Het kan dus zijn dat verplaatsen uiteindelijk niet mogelijk blijkt en de locatie ongewijzigd blijft.

De containerkaart wordt vervolgens aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling aangeboden. Het vastgestelde locatieplan kunt u bekijken op deze website of inzien op het gemeentehuis.

De ondergrondse containers worden in fases geplaatst. In januari 2018 starten we met de eerste containers. Eind maart 2018 zijn alle containers geplaatst. U ontvangt een brief over de plaatsing van containers in uw straat en de werkzaamheden die hiermee gemoeid zijn.

De ondergrondse containers worden na plaatsing zo snel mogelijk geopend en beschikbaar gesteld. De bovengrondse voorzieningen blijven staan en beschikbaar zolang de ondergrondse containers nog niet gebruiksklaar zijn.

Met uw milieupas kunt u alle ondergrondse containers in de gemeente gebruiken. Dus niet alleen de container bij u in de buurt maar ook bijvoorbeeld de containers in de winkelgebieden. U heeft wel altijd uw milieupas nodig.

De ondergrondse containers zijn alleen bedoeld voor huishoudens zonder kliko voor restafval. Ook bedrijven mogen geen gebruik maken van de ondergrondse containers als zij geen reinigingsrechten betalen. Om het juiste gebruik te kunnen controleren gebruiken we de milieupas voor toegang tot de containers.

Als het goed is heeft u al een milieupas voor het aanbieden van (grof) afval op de milieustraat. U kunt uw huidige milieupas ook gebruiken voor de ondergrondse containers. Wilt u een nieuwe milieupas aanvragen of heeft u er geen, ga dan naar de pagina milieupas aanvragen.

Bij flats waar nu al ondergrondse containers staan worden  een deel van de bestaande ondergrondse containers geschikt gemaakt voor de inzameling van PMD. Bij een aantal flats komen ook ondergrondse containers voor oud papier. Ook worden ondergrondse containers die nu nog open zijn voorzien van toegangscontrole. De containers kunt u openen met uw milieupas. Bij de ondergrondse containers voor restafval plaatsen we een groene kliko. U kunt hier uw gft-afval in doen.

Hoogbouw huishoudens (incl. gestapelde bouw) brengen hun afval naar verzamelcontainers: voor PMD, GFT en restafval dicht bij de woningen, glas en textiel op enkele centrale plaatsen in de kernen. De verzamelcontainers staan momenteel veelal bovengronds. De verzamelcontainers voor restafval en PMD worden vervangen door ondergrondse containers.

Er zijn nog een aantal gebieden in de gemeente, met bovenwoningen en woningen zonder tuin, met zakinzameling. Alle huishoudens in deze gebieden (ook enkele huishoudens met minicontainers) gaan over op het gebruik van de ondergrondse containers. Laagbouw huishoudens die afzien van een vierde minicontainer gaan ook gebruikmaken van de ondergrondse containers voor restafval.

Een storing kan voorkomen. Na melding wordt dit zo snel mogelijk verholpen. Ook bijgeplaatst afval wordt snel verwijderd wanneer hier melding van wordt gemaakt. Aangezien alle containers toegankelijk zijn, kunnen bewoners ook tijdelijk gebruikmaken van een andere container.

Dit is afhankelijk van hoe veel ze gebruikt worden door de bewoners. Voor de meeste containers is één keer per week voldoende. Met de afvalinzamelaar hebben we afgesproken dat hij er voor zorgt dat de containers nooit te vol zitten. U kunt dus altijd uw afval kwijt.

Het weggooien van afval in de ondergrondse container gaat een stuk gemakkelijker dan nu. De openingen zitten laag en laten zich eenvoudig openen, ook vanuit een rolstoel of scootmobiel. U hoeft geen zware deksels meer boven uw macht op te tillen. We letten er ook op dat de ondergrondse containers voor iedereen goed bereikbaar zijn. De ondergrondse containers komen zoveel mogelijk op de plaats van de huidige bovengrondse brengvoorzieningen. In een enkel geval moet de gemeente misschien kiezen voor een andere plek in de buurt, bijvoorbeeld omdat er kabels en leidingen in de grond zitten. Daardoor zou het kunnen dat de afstand tot de dichtstbijzijnde ondergrondse container wat groter is.

Op enkele locaties in de gemeente worden 2017 en 2018 werkzaamheden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de bestrating of riolering. In gebieden met hoogbouw plaatsen we ondergrondse containers. We doen dat bij herinrichtingsprojecten zoveel mogelijk tegelijk met de andere werkzaamheden. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder van alle werkzaamheden. Dit kan betekenen dat er tijdelijk bovengrondse verzamelcontainers komen te staan of wat langer blijven staan.

Documenten