Ondergrondse containers

Antwoorden op veelgestelde vragen

Containerkaart alleen tekst (pdf, 618 kb)   

Op de containerkaart kunt u zien waar de nieuwe ondergrondse verzamelcontainers voor restafval en PMD komen te staan. U kunt de nieuwe containers gefaseerd vanaf 1 februari 2018 gebruiken met behulp van uw milieupas. We verwachten dat alle nieuwe containers eind maart 2018 geplaatst zijn.

De oude, bovengrondse containers verdwijnen uit het straatbeeld. De ondergrondse containers komen meestal op dezelfde plek als waar nu nog de bovengrondse containers staan. Soms kan dat niet, bijvoorbeeld als er elektriciteitsleidingen onder de grond liggen of als de vuilnisauto er niet bij kan komen. En de ondergrondse containers hebben een grotere capaciteit, daarom hebben we er minder nodig. Dit betekent in sommige gevallen dat u wat verder zult moeten lopen met uw afval. Bij de nieuwe containers komt ook een groene kliko te staan voor uw groente- en fruitafval uit de keuken.

Definitieve containerkaart

In oktober maakten diverse inwoners gebruik van de mogelijkheid om hun opmerkingen te plaatsen bij de voorlopige locatiekaart tijdens een van de inloopavonden in Bilthoven, De Bilt en Maartensdijk. Waar uitvoerbaar zijn deze verwerkt in de definitieve locatiekaart. Enkele alternatieve locaties zijn nog in onderzoek. Een locatie moet namelijk aan veel criteria voldoen. Door de aanwezige kabels en leidingen en andere beperkingen komen niet alle alternatieve locaties in aanmerking.

Het college van burgemeester en wethouders heeft de definitieve containerkaart eind december 2017 vastgesteld.

Veelgestelde vragen

Ondergrondse containers hebben een aantal voordelen:

  • U kunt uw afval makkelijker scheiden
  • De ondergrondse containers geven een netter straatbeeld
  • Ze trekken minder ongedierte aan
  • Ze zijn beter goed toegankelijk door een lagere inworpopening

De ondergrondse verzamelcontainers komen bij hoogbouw ter vervanging van de bovengrondse containers. Omdat ze meer capaciteit hebben kunnen er meer huishoudens van 1 ondergrondse container gebruikmaken.
Een paar dingen zijn belangrijk bij het bepalen van de precieze plaats: de bereikbaarheid voor vuilnisauto’s, de afstand tot woningen, de aanwezigheid van kabels en leidingen in de bodem, de aanwezigheid van verlichting en bomen, de verkeersveiligheid en het sparen van parkeerplaatsen. In het najaar van 2017 hebben inwoners de mogelijkheid gekregen te reageren op het voorlopige locatieplan en waar mogelijk is hiermee rekening gehouden bij het vaststellen van de definitieve plek.

De ondergrondse containers worden in fases geplaatst in februari, maart en april 2018. U ontvangt hierover voorafgaand aan de werkzaamheden een brief.

De bovengrondse containers gaan pas weg nadat de nieuwe verzamelcontainers in gebruik zijn. Voor het gebruik van de ondergrondse containers heeft u uw milieupas nodig. In de brief die u ontvangt over de plaatsing staat ook vanaf wanneer u de nieuwe containers kunt gebruiken.

Met uw milieupas kunt u alle ondergrondse containers in de gemeente gebruiken. Dus niet alleen de container bij u in de buurt maar ook bijvoorbeeld de containers in de winkelgebieden.

Huishoudens die geen kliko’s gebruiken, hebben de milieupas als ‘sleutel’ nodig om de ondergrondse verzamelcontainers te kunnen gebruiken. In principe beschikt elk huishouden over een milieupas omdat deze toegang geeft tot de Milieustraat als u grof vuil wilt wegbrengen. 

Bent u uw milieupas kwijt of heeft u er geen ontvangen, ga dan naar de pagina milieupas aanvragen. Per adres wordt één milieupas verstrekt. De administratiekosten voor het vertrekken van een milieupas bedragen € 15,30 (prijspeil 2018)

Bij flats waar nu al ondergrondse containers staan, wordt een deel van de bestaande ondergrondse containers geschikt gemaakt voor de inzameling van PMD. Bij een aantal flats komen ook ondergrondse containers voor oud papier. De ondergrondse containers die nu nog zonder milieupas geopend kunnen worden, worden geschikt gemaakt voor toegang met behulp van uw milieupas.

De ondergrondse verzamelcontainers zijn vooral bedoeld voor huishoudens die geen kliko’s hebben, ze komen dus vooral bij flats en appartementengebouwen. Bewoners van laagbouw woningen kunnen de keuze maken om gebruik te maken van de ondergrondse containers voor restafval. Deze huishoudens zien dan af van een restafvalkliko.

Op een paar plaatsen in onze gemeente wordt het afval tot nu toe nog in huisvuilzakken opgehaald, vooral daar waar bovenwoningen en woningen zonder tuin zijn. Deze zakinzameling stopt zodra de ondergrondse containers beschikbaar zijn.

Op de ondergrondse containers komt een sticker met informatie. Hierop staat hoe u een storing of naast de verzamelcontainer geplaatst afval kunt doorgeven. Zo snel als mogelijk is wordt de storing verholpen en wordt het bijgeplaatste afval verwijderd. Gaat de verzamelcontainer niet open? Geen nood: met uw milieupas heeft u toegang tot alle containers in de gemeente.

Dat is afhankelijk van het gebruik. De ervaring leert dat één keer per week legen meestal voldoende is. We zorgen ervoor dat de ondergrondse containers nooit vol zitten.

Bij een ondergrondse container zit de opening laag en deze laat zich eenvoudig openen, ook vanuit een rolstoel of scootmobiel. U hoeft geen zware deksels meer boven uw macht op te tillen. We letten er ook op dat de ondergrondse containers voor iedereen goed bereikbaar zijn. Het kan wel zijn dat de afstand tot de dichtstbijzijnde ondergrondse container wat groter is.

Op enkele locaties in de gemeente worden 2018 werkzaamheden uitgevoerd aan bijvoorbeeld de bestrating of riolering. Waar dat logisch of efficiënt is, zullen we het plaatsen van ondergrondse containers daarmee combineren. In dat geval kan het zijn, dat de bovengrondse containers dus nog een tijdje blijven staan. Zo ondervindt u zo min mogelijk hinder van alle werkzaamheden.

Documenten