Overige vragen


In februari/maart 2018 vervangen we voor hoogbouw huishoudens de bovengrondse afvalcontainers voor restafval door ondergrondse containers. Ook plaatsen we bij alle hoogbouw huishoudens ondergrondse containers voor PMD en verzamelcontainers voor GFT. Bij een aantal komen ook ondergrondse containers voor oud papier. We maken het u zo gemakkelijker om deze afvalstromen gescheiden aan te bieden. 

In enkele straten in de gemeente hebben we nog afvalinzameling in zakken. Hier komen in februari/maart ondergrondse containers.

In principe krijgt u dan in plaats van de (inpandige) rolcontainer een ondergrondse afvalcontainer in de buurt. Bij kleine appartementencomplexen zijn de kosten van een ondergrondse container per woning echter heel hoog. In die gevallen zullen we naar een oplossing op maat zoeken.

Laagbouw huishoudens krijgen een 4e kliko. Zo kunt u voortaan naast papier, gft en restafval ook PMD scheiden in een kliko en gemakkelijk aanbieden voor de afvalinzameling. De losse zak inzameling van PMD gaat stoppen. Voor het scheiden van een GFT in de keuken stelt de gemeente in maart 2018 aan elk huishouden een afsluitbaar aanrechtbakje beschikbaar. Oud papier blijven we één keer per maand ophalen. Textiel en glas brengt u naar containers in de winkelgebieden.

Door betere afvalscheiding houdt u minder restafval over. We gaan dit daarom minder vaak ophalen. Vanaf 1 januari 2018 halen we restafval 1 keer per 3 weken op in plaats van iedere 2 weken.

Andere afvalstromen kunt u wegbrengen naar de milieustraat. Kijk op de pagina Afval wegbrengen voor meer informatie en de openingstijden.

Ook als u een kleine kliko voor restafval heeft passen we die aan voor inzameling van PMD, door het plaatsen van een oranje deksel. U krijgt dan een nieuwe kliko voor restafval. We doen dit omdat de nieuwe kliko voor restafval een chip krijgt waarmee we tijdens de inzameling de kliko kunnen herkennen.

Alle nieuwe kliko’s voor restafval krijgen een chip waarmee we tijdens de inzameling de kliko kunnen herkennen. We kunnen daarmee controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt van de gemeentelijke inzameling door kliko’s aan te bieden waarvoor niet betaald is.
De chip wordt niet gebruikt om te controleren hoe vaak of hoeveel afval u aanbiedt.

Laagbouw huishoudens, in de kernen en in het buitengebied, krijgen een 4e kliko. Zo kunt u voortaan naast papier, gft en restafval ook PMD scheiden in een kliko en gemakkelijk aanbieden voor de afvalinzameling. Voor het scheiden van GFT (groente, fruit en tuinafval) in de keuken stelt de gemeente aan elk huishouden een afsluitbaar aanrechtbakje beschikbaar.

Door betere afvalscheiding houdt u minder restafval over. We gaan dit daarom minder vaak ophalen. Vanaf 1 januari 2018 halen we restafval 1 keer per 3 weken op in plaats van iedere 2 weken.

Klik op de kaartjes van het centrumgebied Hessenweg, centrumgebied Dorpsstraat en het centrumgebied Bilthoven om te zien welke straten we tot de winkelgebieden rekenen.
U brengt straks uw PMD en restafval naar een ondergrondse container in de buurt. U zet uw afval dus niet meer in losse zakken aan de straat. Ook als u nu kliko’s heeft gaat u gebruikmaken van de ondergrondse containers. We willen graag per gebied één systeem voor de afvalinzameling.

Voor GFT komt er ook een verzamelcontainer in de buurt. Oud papier halen we één keer per maand op, u zet het dan in dozen of tassen aan de straat of u biedt het aan in uw papierkliko. Om het u makkelijk te maken kunt u van de gemeente papieren tassen krijgen voor het oud papier.
Textiel en glas brengt u ook naar containers in de winkelgebieden. Andere afvalstromen kunt u wegbrengen naar de milieustraat.

Kijk op de pagina Afval wegbrengen voor meer informatie en de openingstijden.

Vorig jaar hebben heel veel inwoners van onze gemeente zich actief betrokken getoond bij het bedenken van een duurzamere manier van afval inzamelen. Ze lieten zich informeren op een feestelijke afvalbraderie op de gemeentewerf en ruim 1.000 inwoners gaven hun mening en ideeën in een enquête over een betere manier van afval scheiden. Van hen gaven zich ongeveer 200 mensen op om door te praten over de uitslag van de enquête. In september besloot de gemeenteraad de nieuwe manier van inzamelen te gaan invoeren met een paar kleine aanpassingen.

Op deze website vindt u altijd het laatste nieuws over de veranderingen. En de lijsten met veelgestelde vragen vullen we voortdurend aan. Op belangrijke momenten informeren we u ook via de lokale- en sociale media en soms per brief.

Natuurlijk kunt u voor vragen of opmerkingen ook direct contact opnemen met de gemeente. Bel (030) 228 96 25 of mail naar terugnaar100@debilt.nl 

Over het algemeen geldt: goed scheiden loont. Restafval is duur om te verbranden, daartegenover staat dat herbruikbare grondstoffen in sommige gevallen geld opleveren. Als we allemaal goed scheiden profiteren we dus ook allemaal. Of dit ook daadwerkelijk leidt tot een lagere afvalstoffenheffing de komende jaren hangt van meer factoren af.

De wijzigingen van de afvalinzameling zijn tot stand gekomen met het uitgangspunt dat de investeringen worden terugverdiend door betere afvalscheiding en lagere kosten aan verwerking. De wijzigingen hebben in principe dus geen gevolgen voor de afvalstoffenheffing.

Kiest u in plaats van de nieuwe kliko van 140L voor een restafvalkliko van 240 liter, dan betaalt u een jaarlijkse toeslag van 65 euro. Deze gaat op 1 april in. U betaalt voor 2018 alleen voor de resterende maanden. Als u om medische redenen een groter kliko voor restafval nodig heeft, kunt u daarvoor mogelijk vrijstelling krijgen. Dit kunt u eind januari via de website van de gemeente aanvragen.

Materialen die met de huidige nascheidingstechnieken uit het restafval worden gehaald zijn van mindere kwaliteit. Ze kunnen daardoor minder goed worden gebruikt voor recycling. Ook is er nu onvoldoende capaciteit in de bestaande installaties om ons afval na te scheiden. Bovendien willen we in 2020 de hoeveelheid restafval halveren en willen we dus niet wachten op mogelijke betere technieken en meer capaciteit in de toekomst.

Als u als ondernemer reinigingsrecht betaalt, kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke afvalinzameling. In de winkelgebieden in de gemeente gaan we al het afval inzamelen met ondergrondse containers, u kunt daarin dan ook uw afval kwijt. Buiten deze gebieden maakt u nu waarschijnlijk gebruik van kliko’s, dat zal ook vanaf 2018 zo blijven. U heeft tevens recht op een kliko voor PMD.

Betaalt u geen reinigingsrechten maar wilt u alsnog gebruikmaken van de gemeentelijke afvalinzameling? Dan kunt u zich aanmelden bij de gemeente.

Dan verandert er in principe niets. Als u dat wilt kunt u gebruikmaken van de gemeentelijke afvalinzameling. Hiervoor moet u wel zogenoemde reinigingsrechten betalen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de gemeente.

Voor kleine ondernemingen, zelfstandigen en kleine winkeliers die qua aard en hoeveelheid vergelijkbaar afval hebben met een huishouden bestaat de mogelijkheid om het afval via de gemeente te laten afvoeren. De inzameling gaat dan op dezelfde manier als bij een huishouden. Hiervoor gaat u dan reinigingsrechten betalen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de BGHU.

Luiers moet u bij het restafval doen. Voor luiers is momenteel geen aparte inzameling mogelijk, aangezien er nog geen recyclingmogelijkheden zijn. Dit is wel in ontwikkeling en de gemeente blijft deze ontwikkelingen volgen, zodat dit in de toekomst mogelijk wel gescheiden aangeboden kan worden.

Meer informatie over wat u naar de milieustraat kan brengen vindt u op de pagina Afval wegbrengen.

Op de pagina Afval vindt u meer informatie over afval en afval scheiden.

De afvalkalender kunt u op verschillende punten ophalen, maar staat ook op onze website onder Afval ophalen.