PMD

PMD staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons. In de PMD-kliko of PMD-container mag u dus al uw plastic verpakkingen doen, maar ook alle pakken van zuivel of sappen. En alle metalen verpakkingen zoals lege blikjes van groenten, katten- of hondenvoer en frisdranken.

We hebben minder restafval als we met zijn allen beter ons huishoudelijk afval scheiden. In de gemeente De Bilt willen we over een paar jaar de hoeveelheid afval in de grijze kliko terugbrengen van 200 naar 100 kilo per persoon per jaar. En dat kan als we thuis PMD, papier en GFT beter scheiden. Meer dan 50% van ons huishoudelijk restafval kan namelijk nog hergebruikt worden.

Plastic gebruiksvoorwerpen, plastic speelgoed , chipszakken, piepschuim, verpakkingen met chemische resten, verpakkingen met inhoud en landbouwplastic. Op de milieustraat scheiden we ook piepschuim, matrassen en harde kunststoffen zoals kapotte tuinstoelen.

Woont u in de laagbouw en heeft  u nog geen PMD-kliko dan kunt u uw PMD nog steeds in zakken aanbieden.

Voor de hoogbouw zijn staan er verspreid bij flats verzamelcontainers voor PMD. Ook kunt u uw PMD naar de Milieustraat brengen. In februari/maart komen er ook ondergrondse containers voor PMD bij flats.

Deze zijn gratis verkrijgbaar bij diverse supermarkten.

Als u gebruikmaakt van een PMD-kliko heeft u geen zakken meer nodig. U kunt uw PMD los of in een pedaalemmerzak in de kliko doen (bij voorkeur doorzichtige zakken gebruiken i.v.m. sorteerproces).

Een keer in de twee weken.

De gemeente kiest er bewust voor zoveel mogelijk afval dat gescheiden kan worden aan huis op te halen. Dit bevordert de scheiding, daarom is het niet mogelijk u af te melden voor een PMD-kliko.
Wilt u er geen extra container bij, dan kun u voor uw restafval gebruik maken van een ondergrondse container. U levert dan uw kliko voor restafval in. De locaties van de ondergrondse containers vindt u terug op de containerkaart.

U kunt deze wijziging tussen 1 januari en 9 februari doorgeven:

  • per e-mail debilt@beekgroep.com
  • telefonisch via 0800 – 3500 010
  • via de website www.beekgroep.com/containersetwijzigen o.v.v. uw persoonlijke code en wachtwoord. Deze staan op de brief die u op 21 november heeft ontvangen.