Terug naar 100

Met ingang van 2018 stapt gemeente De Bilt over op een intensievere manier van afval inzamelen. Doel hiervan is om in het jaar 2020 de hoeveelheid restafval te hebben gehalveerd, van 200 naar 100 kilo per persoon per jaar.

Hieronder leest u waarom en hoe we dat willen bereiken en vindt u antwoorden op vele vragen en meer informatie.

Wat gaan we doen?

Iedereen krijgt een kleinere kliko voor restafval. Uw huidige grijze restafvalkliko krijgt een oranje deksel. Hierin kunt u voortaan uw plastic, metalen en drankenkartons (PMD) kwijt. Dit is de meest in het oog springende verandering voor u als u in een huis woont.

Woont u in een appartement of flat, dan verandert er voor u niet zoveel. Alleen zult u merken, dat uw bovengrondse afvalcontainer vervangen zal worden door een ondergronds model en treft u een extra ondergrondse container aan voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkartons. Een stuk schoner en gemakkelijker. Verder stelt de gemeente aan elk huishouden een afsluitbaar keukenbakje voor groente-, fruit- en tuinafval (GFT) beschikbaar.

Deze manier van meer duurzaam inzamelen is de uitkomst van uitgebreide consultatie van vele inwoners in 2016. De tweede helft van 2017 staat in het teken van het goed voorbereiden van de andere manier van afval inzamelen, zodat we in januari 2018 kunnen starten.

Hoe gaan we dat doen?

Als u in een huis woont, leveren we eind 2017 een nieuwe, maar kleinere restafvalkliko bij u af. Met ‘klein’ bedoelen we een kliko van 140 liter. Ter vergelijking: een grote kliko heeft een inhoud van 240 liter. Tegelijkertijd bouwen we uw huidige restafvalkliko om tot PMD-kliko door het deksel te vervangen door een goed herkenbaar oranje exemplaar. We zullen u tegen die tijd per brief informeren wanneer we dat gaan doen. U kunt de PMD-kliko met ingang van 2018 elke twee weken aan de straat zetten. Omdat u PMD beter kunt scheiden, zult u veel minder afval overhouden. Daarom halen we de restafvalkliko straks een keer in de drie weken op.

In februari/maart vervangen we wijk voor wijk alle bovengrondse verzamelcontainers door ondergrondse. We doen dit zoveel mogelijk op dezelfde plek en breiden de service uit met een ondergrondse PMD-container. Dit is vooral van belang wanneer u in een appartement of flat woont. Ook u zullen we tijdig per brief informeren over de planning.

Wat hebben we tot nu toe gedaan?

  • Keuze aan laagbouw voor geen of grote kliko restafval (Terug naar 100 op maat)
  • Containerkaart gemaakt voor bewoners van hoogbouw.

Waarom beter afval scheiden?

De Bilt is een gemeente met iets meer dan 42.000 inwoners en ongeveer 19.000 huishoudens. Jaarlijks leveren deze veel afval op, afval dat nog meer aan de bron gescheiden kan worden en dan geen afval, maar een waardevolle grondstof is. De gemeente wil de landelijke doelstelling betreffende het afval- en grondstoffenbeleid volgen en daarom een afvalscheidingspercentage van 75% in 2020 nastreven. Het scheidingsdoel komt neer op maximaal 100 kilo restafval per inwoner per jaar vanaf 2020.

Contact

Alle informatie over Terug naar 100 staat op de website. Kijk ook bij de vragen en antwoorden per onderwerp.

Vindt u niet wat u zoekt? Dan kunt u bellen naar het afvalinformatienummer (030) 228 96 25 of een mailtje sturen naar terugnaar100@debilt.nl.
We beantwoorden uw vragen graag.

Documenten