Wist u dat?

  • Verspreid over de hele gemeente staan er 148 bovengrondse afvalcontainers voor restafval. Deze worden vervangen door 45 ondergrondse containers voor restafval en 40 containers voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons.
  • De nieuwe verzamelcontainers voor restafval en PMD hebben een gezamenlijke inhoud van bijna 5.000 kubieke meter. Dit is twee keer zoveel dan de huidige bovengrondse containers.
  • In 2016 produceerden we met zijn allen ongeveer 8.000 ton restafval. Ongeveer driekwart hiervan bestaat uit herbruikbare grondstoffen als plastic en metalen verpakkingen, drankenkartons, papier en textiel.
  • Als we al het restafval van 2016 uit onze gemeente afvoeren in vrachtwagens die 8 ton afval kunnen laden, ontstaat een rij van ongeveer 1.000 vrachtwagens ofwel 10 kilometer. Als we in het jaar 2020 onze doelstelling van Terug naar 100 hebben gehaald, kunnen we deze getallen halveren.
  • Omdat de ondergrondse verzamelcontainers twee keer meer inhoud hebben, hoeven ze minder vaak geleegd te worden. Dat betekent minder verkeer van vuilnisophaalauto’s in de straat.
  • Bij elke verzamelcontainer voor restafval komt een groene kliko voor uw keukenafval. Deze wordt elke twee weken geleegd.
  • Gemeente De Bilt stelt in het voorjaar van 2018 voor elk huishouden gratis een keukenafvalbakje ter beschikking om het scheiden van groen afval in de keuken te vergemakkelijken.
  • Het vervangen van de bovengrondse containers door ondergrondse containers voor restafval en PMD kost de gemeente ongeveer een half miljoen euro. De afvalstoffenheffing gaat niet omhoog. Als alle nieuwe containers in de grond staan heeft gemeente De Bilt ongeveer twee jaar gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de hele vervangingsoperatie.