Duurzaam De Bilt

De gemeente De Bilt wil een duurzame gemeente zijn. Duurzame ontwikkeling betekent dat we ervoor zorgen dat onze gemeente nu en in de toekomst aantrekkelijk is voor haar bewoners en bedrijven.

In 2030 willen wij een CO2 neutrale gemeente zijn. Dit betekent dat we zo min mogelijk energie verbruiken en dat de energie die nodig is, binnen de gemeente duurzaam wordt opgewekt.

Lokaal

BENG! staat voor Biltse Energie Neutrale Gemeenschap. BENG! wil in samenwerking met de gemeente De Bilt én met veel andere partners een duurzame energiehuishouding in 2030 in de gemeente De Bilt realiseren.

Geinteresseerd? Lees verder op www.beng2030.nl

Regionaal

Bleeve.nl is het nieuwe online energieloket voor de regio Utrecht. De website is een sociale marktplaats voor het energiezuinig maken van uw woning. U vindt hier informatie over duurzaam wonen en sites over klussen. De website is een onafhankelijk initiatief, gesteund door de gemeente De Bilt en 14 andere gemeenten.

Meer informatie op www.bleeve.nl

 

 

Het rapport 'Energieneutraal De Bilt' over de technische mogelijkheden voor een energieneutrale gemeente en het Duurzaamheidsprogramma gemeente De Bilt 2015-2018 'Groene meters maken' zijn beschikbaar voor geïnteresseerden. Een mailtje naar e.degroot@debilt.nl (Ewelina de Groot) en u ontvangt via de mail het rapport of het programma.

De gemeente De Bilt wil met BENG! (lokale energiecooperatie) en met haar 15 partners in 2030 energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat er in De Bilt evenveel energie opgewekt wordt als er verbruikt wordt. Samen met meer dan 15 belangrijke Biltse partners (bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstituten) hebben zij  de ambitie op  donderdag 25 augustus bekrachtigd door de ondertekening van een intentieovereenkomst, het Bilts Energie Akkoord.  

Initiatieven opgenomen in het Bilts Energie Akkoord

OrganisatieInitatiefBijdragePartners
1. BCB Business Contact De BiltAangesloten bedrijven stimuleren tot verduurzaming140 bedrijvenBENG
2. BENG! Biltse energieneutrale gemeenschapInitieert/faciliteert strategische en praktische activiteiten gericht op een energieneutrale gemeente in 2013Ondersteunt partners en ontwikkelt actiesBENG
3. BSF Biltse Sport FederatieEnthousiasmeren van aangesloten verenigingen50 verenigingenAlle
4. De BilthuysenDuurzaam inkoopbeleid, verdere verduurzaming van (gehuurd) vastgeod500 Zonnepanelen Biltse hof
5. Eneco1. Zonnehub tool
2. Wind, concept Velzen
3. Openbare ledverlichting
4. Pilot energiebestemmingsplan
1. Tool beschikbaar stellen
2. Draagvlak voor windenergie, Biltse windstroom voor elektrische auto's
3. 75% besparing realiseren via slimme dimmers
6. Energiecentrum De BiltAdvies en uitrol energiebesparende maatregelen bij woningeigenaren en bedrijvenOrganiseren van lokaal aanbod voor verduurzaming woningenBENG
BCB
7. GemeenteInitiatiefnemer Biltse Energie BeraadProces routekaart faciliteren, gemeentelijke route  toto 2030 voorleggen aan de raad, stimulerend beleid ontwikkelen, eigen organisatie verduurzamen
8. LTO NoordLedeninformatie(avond)In de provincie zijn 3 voorbeeldbedrijven geselecteerd uit 20 agrarische bedrijven. De andere 17 worden pilotbedrijven. Het diel os energieverbruik met 70% terug te brengen (2020)
9. KNMIVerdere verduurzaming van het eigen gebouw en verduurzaming van de mobiliteit40% al bespaard sinds 2008. Verdere verduurzaming de komende jarenBENG
10. Poonawalla Science Park BVVerduurzaming eigen gebouwen. Dakoppervlakte beschikbaar voor zonne-energie omwonendenEigen vastgoed verduurzamen
Dak beschikbaar stellen
BENG
11. SSWEigen bedrijfsvoering verduurzamen, verduurzamen woningvoorraad, mogelijk pilot TuinstraatkwartierDoel: 5000 woningen minimaal naar energielabel C te brengen; mogelijk eerste ecowijk te realiserenGemeente/BENG/Stedin
12.StedinEnergiebestemmingsplanStaat open voor nieuwe pilots, willen meewerken aan afkoppeling van gas
13. SwecoPlan verdere verduurzaming eigen gebouwen. Verduurzaming mobiliteitKennisdelen. Eigen footprint verkleinen. speerpunt mobiliteit
14. Utrechts LandschapLeden activeren dmv. activiteiten en meedenken over duurzame energieBENG
15. De WerkplaatsVerbruik elektra met 1/3 teruggebracht door energiebesparende maatregelen en 560 zonnepanelen. Dit beleid zal worden voortgezet.Verdere verduurzaming (nieuwe zonnepanelen). Samenwerking met overige scholenBENG
Scholen
16. HDSR Waterschap Eerste grootschalige zonneweide gerealiseerdStreven naar energieneutraal waterschap in 2013

 Gezamenlijke initiatieven Bilts Energie Akkoord

InitiatiefTrekkerDoel en beoogd resultaatPartners
Tuinstraatkwartier verduurzamenSSWOntwikkelen van volledig duurzame eco-wijk (174 woningen)Gemeente
Eneco
Stedin
Provincie
BCB-leden stimuleren tot verduurzamingBCB140 bedrijvenBENG
Energiecentrum
Daken van KNMI en Poonawalla Science park BV beschikbaar stellen voor PV opwekkingBENGMeer en sneller duurzame (zonne) energie opwekken, Inwoners laten participerenPoonawalla Science Park
BENG
Eneco

 

 

Gemeente De Bilt wil haar inwoners zo uitgebreid mogelijk informeren over de mogelijkheden om duurzame producten en diensten in de eigen gemeente te kopen, of zo dicht mogelijk daarbij.

Meer informatie over duurzame producten en diensten vindt u op: DeBilt.allesduurzaam.nl.

Daarnaast is onze gemeente een Fairtrade gemeente. Fairtrade staat voor eerlijke handel. Dat betekent dat producenten in ontwikkelingslanden een eerlijke prijs krijgen voor hun product. En dat de omstandigheden waarin zij werken menswaardig zijn.

 

 

.