Raadsgriffie

Bij de raadsgriffie kunt u terecht als u in contact wilt komen met de gemeenteraad. Bijvoorbeeld, als u aandacht wilt voor een onderwerp of de raad wilt uitnodigen voor een activiteit of bezoek. Of als u wilt inspreken of op een nadere manier uw mening wilt geven over een probleem, plan of gebeurtenis.

De belangrijkste taken van de raadsgriffie zijn: 

  • Gemeenteraadsleden adviseren en ondersteunen bij hun raadswerk
  • Vergaderingen van de gemeenteraad voorbereiden
  • Politieke avonden en werkbezoeken organiseren 

De raadsgriffie bestaat uit:

De raadsgriffie is telefonisch en per mail bereikbaar:

(030) 228 91 64 / raadsgriffie@debilt.nl