Op wie kan ik stemmen?

De komende verkiezing stemt u voor de leden van de gemeenteraad. U vindt hun namen op de kandidatenlijsten van de politieke partijen. De kandidatenlijsten worden ook huis aan huis verspreid. 

Daarnaast stemt u op 21 maart voor het raadgevend referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).