Referendum

Op 21 maart 2018 vindt naast de gemeenteraadsverkiezingen het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv) plaats.

Deze wet bepaalt:

  • De taken en bevoegdheden van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
  • De voorwaarden die gelden voor de inzet van deze bevoegdheden
  • Hoe het toezicht is geregeld

De Referendumcommissie heeft de wettelijke taak om kiezers te informeren over de wet waar een referendum over wordt gehouden. De informatie waarin de commissie uitlegt waar de Wiv 2017 over gaat kunt u vinden op www.referendumwiv2017.nl.

Wie mag er stemmen?

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Hoe kan ik stemmen?

U kunt uw stem voor het referendum gelijktijdig uitbrengen met uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen, in een stembureau naar keuze in de gemeente De Bilt.

Hoe machtig ik iemand om voor mij te stemmen?

Als u zelf niet in de gelegenheid bent om uw stem uit te brengen, kunt u iemand machtigen. Dit kunt u op dezelfde wijze doen als voor het uitbrengen van uw stem voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Stemmen in een andere gemeente

Wilt u uw stem voor het referendum uitbrengen in een andere gemeente? Dat moet u uw stempas om laten zetten in een kiespas. Dat kan op het gemeentehuis tot 20 maart 12.00 uur.

Stemmen vanuit het buitenland

Nederlanders die tijdelijk in het buitenland zijn, kunnen bij dit referendum stemmen via volmacht of per briefstem.

De aanvraag om voor het referendum per brief te stemmen verloopt via de gemeente Den Haag. U kunt de aanvraag indienen met het formulier Stemmen per brief op de website van gemeente Den Haag.

Uw verzoek moet uiterlijk op 21 februari 2018 om 23.59 uur (Nederlandse tijd) bij de gemeente Den Haag binnen zijn. Een andere optie is om een familielid of kennis in Nederland te machtigen namens u te stemmen.