Wie mag er stemmen?

Om een stem uit te kunnen brengen bij de gemeenteraadsverkiezing moet u 18 jaar of ouder zijn.

U moet op 5 februari 2018 (dag van kandidaatstelling) in de gemeente wonen waarvoor de verkiezing is.

Het is niet nodig dat u de Nederlandse nationaliteit hebt om te mogen stemmen voor de gemeenteraadsverkiezing. Niet-EU-inwoners die minimaal 5 jaar legaal in Nederland zijn, mogen ook stemmen.

Raadgevend referendum

Om te mogen stemmen bij een raadgevend referendum moet u wel de Nederlandse nationaliteit hebben. Ook moet u 18 jaar of ouder zijn, en niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Op de website van de Referendumcommissie kunt u informatie vinden over de WIV 2017 (Wet op de inlichtingen-en veiligheidsdiensten 2017)