Besluitenlijsten college

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks. Van deze vergaderingen worden besluitenlijsten gemaakt.

2017

2016

 Oudere besluitenlijsten vindt u in het digitale website archief.