Burgemeester mr. S.C.C.M. (Sjoerd) Potters

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Toezicht en handhaving
 • Communicatie/voorlichting
 • Bedrijfsvoering (exclusief dienstverlening)

E-mailadres: burgemeester@debilt.nl

Vervanger: wethouder J.A.E. Landwehr

Telefoon: 030 - 228 95 69

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 3 dagdelen per maand (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT dienst Utrecht (RID) - 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - 1 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Bestuurslid Stichting Van Ewijck van Oostbroek en De Bilt Fonds- n.v.t. (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Samen Verder Voor De Bilt - n.v.t. - (onbezoldigd)
 • Voorzitter Jumelage Coesfeld-De Bilt - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Molen Geesina in Groenekan - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Ambassadeur Stichting Voedselbank De Bilt - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Voorzitter Jury Fairtrade gemeente De Bilt - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 1 dagdeel p.m.(onbezoldigd)
 • Lid Task Force 'Veilige buurten' Bureau Regionale veiligheidsstrategie (RVS) - 2 dagdelen per maand (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Gemeente De Bilt (onbezoldigd)
 • Lid Commissie Bestuur en Veiligheid (VNG) - 2 dagdelen per maand (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht, Burgernet Nederland, 1/2 dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Mediator Landelijk partijorgaan VVD - ½ dagdeel per maand (onbezoldigd)
 • Mediator-trainer Landelijk partijorgaan VVD -  ½ dagdeel per maand (onbezoldigd)