Burgemeester S.C.C.M. Potters

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Internationale betrekkingen
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer
 • Toezicht en handhaving
 • Bedrijfsvoering (inclusief communicatie) en dienstverlening

E-mailadres: s.potters@debilt.nl

Vervanger van wethouder Brommersma

Telefoon: (030) 228 95 69

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 3 dagdelen p.m.
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT dienst Utrecht (RID) - 1 dagdeel p.m.
 • Lid Algemeen Bestuur Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - 1 dagdeel p.m.
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Afvalverwijdering (AVU)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeentelijke gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU)
 • Plv. lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum
 • Bestuurslid Stichting Van Ewijck van Oostbroek en De Bilt Fonds
 • Ambassadeur Stichting Samen Verder Voor De Bilt
 • Voorzitter Jumelage Coesfeld-De Bilt
 • Lid Comité van Aanbeveling Stichting Molen Geesina in Groenekan
 • Ambassadeur Stichting Voedselbank De Bilt
 • Voorzitter Jury Fairtrade gemeente De Bilt
 • Lid bestuurlijke adviescommissie Bedrijfsvoering en Financiën Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU) - 1 dagdeel p.m.
 • Lid Task Force 'Veilige buurten' Bureau Regionale veiligheidsstrategie (RVS) - 2 dagdelen p.m.
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Leergeld Gemeente De Bilt

 • Mediator Landelijk partijorgaan VVD, ½ dagdeel p.m.
 • Mediator-trainer Landelijk partijorgaan VVD, ½ dagdeel p.m.