Wethouder A.E. Brommersma

Wethouder A.E. (Anne) Brommersma: “Wij gaan voor een groen en sociaal De Bilt. Dat betekent een zorgvuldige en vernieuwende overgang van de jeugdhulp en de WMO naar de gemeente. En een stevige duurzaamheidsagenda, gericht op een energieneutraal De Bilt in 2030.” 

Portefeuille

 • Duurzaamheid en milieu
 • Decentralisatie jeugdzorg
 • Zorg en welzijn
 • Decentralisatie Wet Maatschappelijke ondersteuning
 • Dorpskern: De Bilt
 • Project: Coördinatie decentralisaties binnen het sociaal domein

Politieke partij: GroenLinks

E-mailadres: a.brommersma@debilt.nl

Vervanger van wethouder Bakker

Telefoon: (030) 228 95 71

 

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Zij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen. 

 

Wethouder Brommersma is kernwethouder van De Bilt en houdt maandelijks spreekuur in wijkrestaurant Bij de Tijd, Prof. Dr. P.J.W. Debeyeweg 1, De Bilt.

 

 

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling afvalverwijdering Utrecht (AVU) - 4 dagdelen p.j.
 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Regio Utrecht (GGD) - 1 dagdeel p.m.
 • Lid Algemeen Bestuur Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) - 5 dagdelen p.j.
 • Lid Algemeen Bestuur en plv. lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug -  1 dagdeel per 2 maanden
 • Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Hilversum - 2 dagdelen p.j.
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei-en Kromme Rijngebied