Wethouder Drs. D.M.P.G. (Dolf) Smolenaers

Portefeuille

 • FinanciĆ«n
 • Wonen
 • Beheer vastgoed en accommodaties
 • Duurzaamheid (energietransitie gemeentelijke en sociale bouw)
 • Kunst en cultuur
 • Project: herontwikkeling gemeentelijke locaties
 • Gebiedswethouder: Groenekan en Hollandsche Rading (inclusief beheer openbare ruimte)

Politieke partij: D66

E-mailadres: d.smolenaers@debilt.nl

Vervanger: wethouder J.A.E. Landwehr

Telefoon: 030 -  228 95 71

 • Lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - 1 dagdeel per 2 maanden (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) - 4 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - 1 dagdeel per jaar (onbezoldigd)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - 1 dagdeel per jaar (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - n.v.t. (onbezoldigd)