Wethouder E. Rost van Tonningen

Portefeuille

 • Economische zaken
 • Participatiewet
 • Verkeer en mobiliteit
 • Beheer openbare ruimte
 • Wonen en volkshuisvesting
 • Dorpskernen: Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek
 • Project: Zwembad Bilthoven

Politieke partij: Beter De Bilt

E-mailadres: ebbe.rostvantonningen@debilt.nl

Vervanger van wethouder Mieras

Telefoon: (030) 228 96 37

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Hij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen. 

Wethouder Rost van Tonningen is kernwethouder van Groenekan, Hollandsche Rading en Westbroek en houdt maandelijks in één van de kernen spreekuur.

 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen Krommerijn - Heuvelrug - 2 dagdelen per maand
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken
 • Plv. lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BGHU)
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V.
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders BIGA groep B.V.

 • Accordeonist Verzorgings- en verpleeghuizen in de gemeente De Bilt    
 • Partner Samen voor De Bilt    
 • Directeur voor (interim-) managementdiensten, trainingen, managementadvies en mediation (bezoldigd per project), gevestigd te Hollandsche Rading, EVT management B.V.
 • Trainer Mediationinstituut Merlijn te Nuland
 • Voorzitter Raad van Toezicht Onvergetelijk Leven gevestigd te Hilversum (instelling voor dagbesteding ouderen)