Wethouder H.J.M.A. Mieras

Wethouder H.J.M.A. (Hans) Mieras: “Wij werken aan een mooi, bruisend en financieel gezond De Bilt. Door goed te luisteren, vooruit te kijken en heldere keuzes te maken bij grote ruimtelijke ontwikkelingen." 

Portefeuille

 • Financiën
 • Gemeentelijke eigendommen
 • Ruimtelijke ordening en landschapsbeleid
 • Grondzaken
 • Kunst- cultuur- en monumentenbeleid
 • Economische zaken
 • Dorpskern: Bilthoven
 • Project: centrumplan Bilthoven

Politieke partij: D66

E-mailadres: h.mieras@debilt.nl

Vervanger van burgemeester Potters

Telefoon: (030) 228 95 69

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Hij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen. 

Wethouder Mieras is kernwethouder van Bilthoven en houdt maandelijks spreekuur in het Informatiecentrum van Bilthoven Bouwt, Julianalaan 1, Bilthoven.

 • Lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken
 • Lid dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (BGHU) - 4 dagdelen p.j.
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - 1 dagdeel p.j.
 • Gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - 1 dagdeel p.j.
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke Regeling Regionale ICT-dienst Utrecht (RID)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht (VRU)