Wethouder J.A.E. (André) Landwehr

Portefeuille

 • Verkeer en mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Recreatie en toerisme
 • Project: centrumplan Bilthoven
 • Gebiedswethouder: Bilthoven (inclusief beheer openbare ruimte)

Politieke partij: VVD

E-mailadres: a.landwehr@debilt.nl

Vervanger: wethouder D.M.P.G. Smolenaers

Telefoon: 030 -  228 95 71

 • Lid Algemeen Bestuur (en lid Dagelijks Bestuur? Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 8 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - n.v.t.(onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht, (RID) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, (VRU) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, (BGHU) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - n.v.t. (onbezoldigd)