Wethouder J.A.E. (André) Landwehr

Portefeuille

 • Verkeer en mobiliteit
 • Ruimtelijke ordening
 • Omgevingswet
 • Recreatie en toerisme
 • Project: centrumplan Bilthoven
 • Gebiedswethouder: Bilthoven (inclusief beheer openbare ruimte)

Politieke partij: VVD

E-mailadres: a.landwehr@debilt.nl

Vervanger: wethouder D.M.P.G. Smolenaers

Telefoon: 030 -  228 95 71

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Hij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen.

Wethouder Landwehr is kernwethouder van Bilthoven. Bekijk het overzicht van de spreekuren om te weten wanneer en waar het spreekuur wordt gehouden.

 • Lid Algemeen Bestuur (en lid Dagelijks Bestuur) Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 8 dagdelen per jaar (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen - n.v.t.(onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Regionale ICT-dienst Utrecht, (RID) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, (VRU) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. lid Algemeen Bestuur Gemeenschappelijke regeling Gasdistributie Zeist en omstreken - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht, (BGHU) - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders waterleidingbedrijf Vitens N.V. - n.v.t. (onbezoldigd)
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) - n.v.t. (onbezoldigd)