Wethouder M.C.T. Bakker-Smit

Wethouder M.C.T. (Madeleine) Bakker-Smit: “Wij investeren in de toekomst, in onze jeugd. Door krachten te bundelen en kennis binnen sport, onderwijs, bewegen en recreatie te verbinden kan er efficiënter gewerkt worden en kunnen we problemen voorkomen."

Portefeuille

 • Onderwijs
 • Jeugdbeleid en kinderopvang
 • Recreatie en toerisme
 • Sport
 • Dorpskern: Maartensdijk
 • Projecten: Huisvesting statushouders en multifunctionele accommodatie De Vierstee Maartensdijk

Politieke partij: CDA

E-mailadres: m.bakker@debilt.nl

Vervanger van wethouder Rost van Tonningen

Telefoon: (030) 228 96 37

Het spreekuur is een manier voor u om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. De wethouder luistert naar wat er leeft. Zij kijkt hoe de gemeente u met uw ideeën en initiatieven op weg kan helpen. 

Wethouder Bakker-Smit is de kernwethouder van Maartensdijk en houdt maandelijks spreekuur in het Dorpscentrum Zorg en Welzijn aan het Maertensplein 96 in Maartensdijk.

 

 

 

 • Lid Algemeen Bestuur en lid Dagelijks Bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Stichtse Groenlanden - 8 dagdelen p.j.
 • Lid Algemeen Bestuur en plv. lid Dagelijks bestuur Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Utrechtse Heuvelrug en Vallei-en Kromme Rijngebied - 3 dagdelen p.j.
 • Lid Stuurgroep Krommerijnlandschap - 2 dagdelen p.j.
 • Lid Regionaal Meld-en Coördinatiepunt Leerplicht - 1 dagdeel p.m.
 • Plv. gevolmachtigde in Algemene Vergadering van Aandeelhouders Biga groep BV - n.v.t.
 • Bestuurslid/Vice voorzitter Koninklijke Nederlandse Hockeybond - 1 dagdeel p.w.