Aansprakelijkheid bij schade

Heeft u schade opgelopen? En is dat verwijtbaar aan de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen.

Hoe kunt u de gemeente aansprakelijk stellen?

U kunt de gemeente aansprakelijk stellen door het formulier aansprakelijkstelling in te vullen en te verzenden. Om ervoor te zorgen dat wij de aansprakelijkstelling snel in behandeling kunnen nemen, vragen wij uw schadeclaim zo volledig mogelijk te onderbouwen en bewijsstukken toe te voegen. Binnen zes weken wordt uw aansprakelijkheidsstelling afgehandeld.

Nodig