Dwangsom

Overschrijdt de overheid de wettelijke of redelijke beslistermijn, bijvoorbeeld over uw subsidieaanvraag, omgevingsvergunning of bezwaarschrift? Dan kunt u een dwangsomverzoek indienen.

Dwangsomverzoek indienen

Indienen met eHerkenning

Voor een aanvraag dwangsom hoeft u niet naar het gemeentehuis

Nodig

  • Uw DigiD. Doet u de aanvraag als ondernemer/organisatie dan heeft u eHerkenning nodig.

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Met eHerkenning kunt u inloggen bij verschillende overheidsorganisaties. eHerkenning is een soort DigiD maar dan voor bedrijven. Nog geen eHerkenning? Ga dan eerst naar www.eHerkenning.nl. Nodig is eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2.

In de ‘Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen’ is bepaald dat u in bepaalde gevallen recht heeft op een vergoeding (dwangsom) als de overheid te laat een besluit neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift. Bovendien kunt u dan via de rechter een besluit afdwingen.

Als de beslistermijn is verstreken, kunt u de overheidsinstantie formeel in gebreke stellen. Heeft u na twee weken nog geen beslissing ontvangen? Dan heeft u recht op een dwangsom voor elke dag dat de beslistermijn wordt overtreden. U kunt dan ook in beroep gaan bij de rechter.