Klacht

De mensen die bij de gemeente werken, proberen dit zo goed mogelijk te doen. Toch kan het voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of zelfs de burgemeester) van de gemeente.

Indienen

U kunt een klacht digitaal bij ons indienen.

Nodig

  • Uw DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Wanneer kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen in bijvoorbeeld één van onderstaande situaties:

  • Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder
  • Als u onvoldoende of verkeerde informatie heeft gekregen
  • Als er onzorgvuldig met gegevens en mededelingen van burgers of instanties wordt omgegaan
  • Als een ambtenaar of bestuurder niet bereid is om een gemaakte fout te herstellen
  • Het niet reageren op een brief waarin een verzoek wordt gedaan
  • Het niet nakomen van een toezegging

Procedure

  • De klachtbehandelaar van de gemeente neemt telefonisch contact met u op om gezamenlijk te bespreken hoe uw klacht naar tevredenheid kan worden opgelost
  • Na het klachtonderzoek stelt de behandelaar u schriftelijk op de hoogte wat de uitkomsten hiervan zijn en de eventuele conclusies die hieruit volgen 
  • Uw klacht wordt uiterlijk binnen tien weken afgehandeld

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman