Iemand machtigen om voor u te stemmen (volmacht)

Op 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamerverkiezingen.

Kunt u niet zelf naar het stembureau komen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen.

Dit kan op 2 manieren: via de volmacht op uw stempas, of via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Volmacht op uw stempas

U kunt via uw stempas iemand anders voor u laten stemmen. Dit heet een ‘onderhandse volmacht’. U zet uw stempas om in een volmacht door de achterkant van uw stempas in te vullen. Degene die voor u gaat stemmen, moet kiesgerechtigd zijn in de gemeente De Bilt. De persoon die voor u gaat stemmen en uzelf moeten de volmacht allebei ondertekenen.

Heeft u een kiezerspas aangevraagd? Deze kunt u ook omzetten in een volmacht. Ook hiervoor geldt dat u de achterkant van de kiezerspas moet invullen en dat beide personen de kiezerspas moeten ondertekenen.

De persoon die voor u gaat stemmen moet op 15 maart 2017 meenemen naar het stembureau:

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Schriftelijk volmachtsbewijs

Kunt u de stempas niet omzetten in een volmachtbewijs? Bijvoorbeeld omdat u tussen 25 februari en 15 maart in het buitenland bent? Dan kunt u stemmen via een schriftelijk volmachtsbewijs.

Vul het formulier schriftelijke volmacht (pdf, 151 kB) in. Degene die voor u gaat stemmen en uzelf ondertekenen allebei het formulier.

Stuur het formulier naar:

Gemeente De Bilt
Verkiezingen
Postbus 300
3720 AH Bilthoven.

U kunt ook een goed leesbare scan mailen naar burgerzaken@debilt.nl

De gemeente moet uw schriftelijk verzoek op uiterlijk 10 maart 2017 hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat de post er soms een paar dagen over kan doen. De persoon die u machtigt krijgt het volmachtsbewijs thuisgestuurd. Deze persoon hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs tijdens het stemmen mee te nemen.

Belangrijk:
Deze persoon kan uw stem alleen uitbrengen tegelijkertijd met zijn of haar eigen stem. Hij of zij mag maximaal twee volmachtstemmen uitbrengen.

Heeft u eerder voor deze verkiezing een kiezerspas aangevraagd? Dan is het niet meer mogelijk om een schriftelijk volmachtsbewijs aan te vragen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de gemeente, unit Verkiezingen,  Soestdijkseweg zuid 173 in Bilthoven, telefoonnummer: 030 – 228 94 11, e-mail: burgerzaken@debilt.nl