Beleidsmedewerker Economische Zaken en Buitengebied

Zó werkt het in De Bilt

Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus.

Wij dagen je uit om hieraan mee te bouwen en te laten zien wat jij op dit gebied in je mars hebt.  Als dit je aanspreekt, ben je misschien wel geschikt als:

Beleidsmedewerker Economische Zaken en Buitengebied voor 36 uur per week. 

Wat ga je doen?

De gemeente De Bilt zet in op economische ontwikkelingen, zoals de Life Science As, participatie in het Utrecht Science Park, versterking van de detailhandel, het onderhouden van en bijdragen aan het brede netwerk van het werkveld, het realiseren van het uitvoeringsprogramma Vitaal Platteland en economisering van het buitengebied. De contacten met individuele ondernemers en initiatiefnemers zijn de afgelopen jaren geïntensiveerd om deze economische ontwikkelingen in de gemeente te stimuleren. Je werkt hierbij samen met de nog aan te stellen centrummanager/ bedrijfs-contactambtenaar, collega’s van ruimtelijke ordening, vergunningen en team strategie. Je bent iemand die weet wat er leeft en speelt en je bent in staat om de gemeentelijke opgaven en plannen van stakeholders in de samenleving met elkaar te verbinden.

De taken van de beleidsmedewerker Economische Zaken en Buitengebied zijn:

 • Het opstellen en uitvoeren van het economisch beleid van de gemeente, in afstemming met stakeholders
 • Het onderhouden van de contacten met het bedrijfsleven en U12-netwerkgemeenten Zowel op gebied van EZ als op gebied van recreatie, toerisme, vitaal platteland
 • Het vertegenwoordigen van de gemeente in ambtelijke overleggen met provincie en regionale samenwerkingsverbanden op het gebied van economie
 • De bestuurlijke, financiële en inhoudelijke positie van de gemeente De Bilt in verschillende regionale samenwerkingsverbanden zoals O-gen, recreatieschappen en Nationaal Park Heuvelrug op het gebied van recreatie onderhouden
 • Opstellen en realiseren uitvoeringsprogramma detailhandel in samenwerking met de centrummanager en stakeholders
 • Adviseren wethouder(s) EZ, RO en Recreatie/Toerisme op veelzijdige en dynamische dossiers
 • De in De Bilt sterk aanwezige relatie tussen natuur, cultuur, toerisme, recreatie en economie bewaken maar vooral ook versterken.

Je uitvalsbasis is het gebiedsteam Bilthoven, maar je bent ook beschikbaar voor de andere gebiedsteams van onze organisatie.

Wat verwachten we van jou?

Iemand met oog voor alle belangen en weet verbindingen te leggen tussen alle betrokkenen op het gebied van economische ontwikkelingen en buitengebied. Jij bent de gesprekspartner voor het bestuur, burgers, bedrijven, initiatiefnemers en collega’s op deze onderwerpen en betrekt hen bij de vraagstukken en de keuzes die gemaakt moeten worden. Jij weet jouw advies helder te formuleren en overtuigend over te brengen op anderen, zowel schriftelijk als mondeling. Je kunt goed samenwerken, staat stevig in je schoenen en voelt je thuis in een organisatie waarin je veel ruimte, maar ook de daarbij behorende verantwoordelijkheid, krijgt. Jij gaat zelfstandig aan de slag, zoekt proactief naar mogelijkheden voor samenwerking en integreert in je aanpak thema’s als duurzaamheid, landschap en sociaal domein.

Wat heb je daarvoor nodig?

 • Een relevante, afgeronde, HBO opleiding
 • En goed gevoel voor de complexe (politieke) omgeving waarin je werkt en voelt je maatschappelijk betrokken bij economie in brede zin
 • Aantoonbare ervaring in het samenwerken met ondernemers en netwerkorganisaties
 • Goed gevoel voor ontwikkelen van beleid op meerdere samenhangende beleidsterreinen met maatschappelijke en bestuurlijke impact
 • De kwaliteiten om ondernemersbelangen met gemeentelijke belangen te verbinden
 • Een gevoel voor om vanuit je functie om invulling te geven aan gebiedsgericht en integraal werken.

Wij zijn wij?

Bij de gemeente De Bilt tref je veel ruimte voor eigen initiatief en ontwikkeling, een dynamische werkomgeving, korte lijnen en een prettige werksfeer.

Wat bieden wij?

Voor deze functie geldt, afhankelijk van opleiding en ervaring, een salaris van minimaal € 2.795,- (aanloopschaal 10) en maximaal € 4.541,-  (functieschaal 10A) bruto per maand. Daarnaast krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,3% dat je vrij kunt besteden aan de beschikbare doelen, passend bij jouw persoonlijke wensen. De bedragen gelden bij een 36-urige werkweek.

Heb je nog vragen?

Nadere informatie over deze functie kun je inwinnen bij Sarah Fürst (kwartiermaker team Bilthoven), telefoon 030 - 228 94 39 of bij Rudo Verhoef/Ronald Huijssen (beleidsmedewerkers), telefoon 030 - 228 94 39 / 030 - 228 95 76.

Heb je interesse?

Solliciteer dan direct online via Gemeentebanen t.a.v. Carien Rockx, personeelsadviseur. Reageren kan t/m 24 juni 2018.

Er vindt gelijktijdige in- en externe werving plaats. De selectieprocedure wordt met de interne kandidaten eerst afgerond voordat de procedure met de externe kandidaten wordt opgestart.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.