Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

De Wet openbaarheid van bestuur (Wob) regelt uw recht op informatie van de overheid. Wilt u specifieke informatie hebben over een bepaalde zaak? Dien dan een aanvraag in bij de gemeente. Zo nodig kan dit in de vorm van een Wob-verzoek.

Overheidsinformatie is openbaar tenzij de Wob of een andere wet bepaalt dat de informatie niet geschikt is om openbaar te maken. 

Er zijn twee manieren waarop u overheidsinformatie kunt krijgen:

WOB-verzoek indienen

U kunt uw Wob verzoek schriftelijk indienen bij de gemeente, t.a.v. unit Personeel, Organisatie en Juridische zaken, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven.