Lokale wetten en regels

De geldende regels worden gepubliceerd op de landelijke website Overheid.nl.

Met onderstaand formulier kunt u zoeken op overheid.nl in onze regelgeving of kijk in de lijst meest gezochte verordeningen of beleidsregels.

Zoekscherm Decentrale Regelgeving

Alle gemeenten, waterschappen en provincies publiceren hun regelgeving op de landelijke website overheid.nl. Met dit formulier kunt u zoeken op overheid.nl in de regelgeving van de gemeente De Bilt.

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)

Meer zoekopties vindt u op overheid.nl.


Een verordening zoals de APV (Algemeen Plaatselijke Verordening) is een wet die geldt voor iedereen binnen de gemeente. De gemeenteraad stelt deze verordeningen vast.

In een beleidsregel staat hoe het college van burgemeester en wethouders zijn bevoegdheden uitvoert. Een beleidsregel is geen wet maar een richtlijn waaraan het college zich moet houden.