Afvalstoffen en riolering

Afvalwater lozen in riool, rioolaansluiting en rioolverstopping. 

Wilt u als ondernemer afvalwater lozen in het riool? Dan heeft u een vergunning nodig.

Nodig

  • Vergunning van het waterschap
  • Indien aanwezig, de milieuvergunning

De gemeente verzorgt de aansluiting voor uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel. Dit betekent dat we vanaf het hoofdriool tot aan de erfgrens een aansluiting aanleggen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de riolering voor uw woning, bedrijf of gebouw wordt aangesloten op de huisaansluiting. Het gaat dan om nieuwbouw van een pand of een woning waar nog geen rioolaansluiting is.

De gemeente brengt de rioolaansluiting aan tussen het perceel en het gemeentelijk stelsel. Hiervoor kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier rioolaansluiting. Het tarief voor het aanbrengen van een aansluiting gebeurt op basis van een offerte. Een aanvraag kunt u bij de gemeente indienen. In de buitengebieden moet de riolering worden aangesloten op een pompvoorziening van het persriool.

Nodig

Voor het aanvragen van een rioolaansluiting heeft u het volgende nodig:

Na ontvangst van uw aanvraag ontvangt u een offerte.

De gemeente is verantwoordelijk voor het hoofdrioolstelsel en dus ook voor verstoppingen, stank, verzakkingen van de weg als gevolg van bijvoorbeeld een kapotte rioleringsbuis. U als bewoner bent verantwoordelijk voor de riolering op uw eigen perceel. Bij huurwoningen komt het voor dat de verhuurder de problemen oplost. Informeer hier naar bij uw verhuurder. Om onnodige kosten te voorkomen adviseren wij u de volgende procedure bij rioolverstoppingen te hanteren.

Waar zit de verstopping?

Om te bepalen of de verstopping in het gemeentelijk deel van de riolering of op uw eigen terrein zit is het van belang dat de riolering ter hoogte van de erfgrens wordt geopend. Dit kan meestal via het aanwezig ontstoppingsstuk. Dit zit bij vrijwel iedere woning in de gemeente op particuliere grond, nabij de openbare weg. Het opgraven van het ontstoppingsputje kunt u zelf doen of u schakelt hiervoor een bedrijf in.

Indien u niet weet waar het ontstoppingsstuk zich bevindt, dan kunt u contact opnemen met de gemeente. Vaak beschikkingen wij over tekeningen waar dit ontstoppingsputje op staat. Indien er geen ontstoppingsputje aanwezig is, moet de leiding nabij de perceelgrens opgegraven worden.

De kosten die u maakt voor het laten opgraven van het ontstoppingsstuk zijn voor uw eigen rekening, ook als later blijkt dat de verstopping in het gemeentelijk deel zit!

Ontstoppingsstuk leeg of vol?

Als het ontstoppingsputje of de leiding (bijna) droog staat dan betekent dit dat de verstopping op uw eigen terrein of in uw woning zit. Als u eigenaar bent van uw woning bent u zelf verantwoordelijk voor het oplossen van het probleem. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een ontstoppingsbedrijf. De kosten hiervoor zijn voor uw eigen rekening. Huurt u de woning? Neem dan contact op met de verhuurder.

Als het ontstoppingsstuk vol water staat, waarschuwt u dan direct de gemeente via (030) 228 94 11 (tijdens kantooruren) of 06 55 87 67 75 (buiten kantooruren). De verstopping zit dan namelijk in het gemeentelijk riool. De gemeente zal, na controle, de verstopping snel en kosteloos verhelpen. Onder verantwoordelijkheid van de gemeente zal een aannemer de verstopping verhelpen.

Wat kunt u doen bij verstoppingen?

Hieronder in het kort de procedure bij verstoppingen:
1.    U gaat na waar het ontstoppingsstuk zich bevindt. Eventuele kosten die verbonden zijn aan het opgraven van het ontstoppingsstuk komen altijd voor eigen rekening.
2.    Als blijkt dat ontstoppingsstuk vol water staat, dan betekent dit dat de verstopping zich in het gemeentelijk riool bevindt. U dient direct de gemeente te waarschuwen. De gemeente zal de verstopping snel en kosteloos verhelpen. U hoeft in dit geval geen ontstoppingsbedrijf in te schakelen.
3.    Indien u, bij een verstopping in het gemeentelijk riool, toch op eigen initiatief een ontstoppingsbedrijf benadert om de ontstopping te verhelpen, dan komen de kosten hiervan volledig voor eigen rekening.

 

 

Als u in het buitengebied woont en uw woning is aangesloten is op de drukriolering kunt u bij verstoppingen de monteur bellen, telefoonnummer: 06 53 66 36 44. Ook als de rode lamp van de pompput brandt kunt u de monteur te bellen.

Als de rode lamp op de stroomkast van de pompput niet brandt, dan kunt u de deksel van de pompput open maken om te zien of de put vol water staat. Staat de put vol water dan belt u de monteur en wordt de storing opgelost. Staat de put niet vol water dan moet u zelf na gaan of de verstopping op eigen terrein zit.

Voor vragen of voor het melden van een storing of een verstopping kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon (030) 228 94 11.