Boom kappen

Wanneer u een boom wilt kappen, heeft u in sommige gevallen geen kapvergunning nodig. 

Wat u moet weten

Op Omgevingsloket online kunt u de vergunningencheck doen, ook kunt u hier uw vergunningsaanvraag indienen.

Flora en fauna

De Flora- en faunawet verbiedt het kappen bomen waarin beschermde flora en fauna aanwezig zijn. In het broedseizoen, globaal tussen 15 maart en 15 juli, mogen geen kapwerkzaamheden worden verricht als dat broedende vogels verstoort. 

Gerelateerde documenten

Handige links

> Omgevingsvergunning