Een woning huren in de gemeente

Gemeente De Bilt maakt onderdeel uit van de woningmarktregio U16. In de woningmarktregio zijn sociale huurwoningen schaars.

Om te zorgen voor een rechtvaardige verdeling van deze schaarse woningen hebben wij een (regionale) huisvestingsverordening en verdeelsystematiek vastgesteld. De verdeling wordt uitgevoerd door Woningnet in opdracht van Stichting Woonruimteverdeling Regio Utrecht.

Inschrijven

Als u in aanmerking wilt komen voor een sociale huurwoning in de gemeente De Bilt is de eerste stap uw inschrijving bij WoningNet. U schrijft zich dan in als woningzoekende in de woningmarktregio U16. Als u staat ingeschreven als woningzoekende kunt u reageren op een woning. Omdat de druk op de woningmarkt in onze regio zo groot is, moet u waarschijnlijk lang wachten voordat u slaagt in het vinden van een nieuwe woning.

Zie voor meer informatie over het vinden van een huurwoning ook de website van Woonstichting SSW.

Vrije sector

Woningen met een huurprijs boven de sociale huurgrens worden vrije sector huurwoningen genoemd. Vrije sector huurwoningen die in eigendom zijn van een woningcorporatie worden via woningnet beschikbaar gesteld voor mensen met een middeninkomen: een inkomen dat te hoog is voor sociale huur. Voor het huren van een vrije sector huurwoning die eigendom is van een private eigenaar hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woningnet.

In paragraaf 2.5 van de huisvestingsverordening zijn categorie├źn van woningzoekenden opgenomen die in aanmerking kunnen komen voor een urgentieverklaring. De urgentieverklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben. Op de website van Woonstichting SSW kunt u zien of u in aanmerking komt voor een urgentieverklaring. Een woningzoekende die urgentie krijgt, krijgt voorrang op een woning.

U kunt uw leegstaande koopwoning onder bepaalde voorwaarden tijdelijk verhuren. U heeft hiervoor een vergunning op grond van de Leegstandswet nodig. Overleg hierover vooraf met uw hypotheekverstrekker.

Het gemeentelijk woonbeleid is vastgelegd in de gemeentelijke woonvisie pdf en het aanvullend woonbeleid pdf.