Inzien bouwdossier

U kunt een afspraak maken voor het inzien van een bouwdossier, tekeningen of een omgevingsvergunning.

Let op.

Let op: bij deze afspraak is geen inhoudelijke ondersteuning aanwezig

Afspraak maken


U krijgt inzage in een lopende omgevingsvergunning of oude bouwdossiers, bouwvergunningen of de tekeningen van een pand. 

De archiefstukken kunnen afwijken van de feitelijke huidige situatie, doordat er misschien  in de loop van de jaren verbouwingen hebben plaats gevonden. Deze verbouwingen kunnen bijvoorbeeld vergunningenvrij of zonder vergunning zijn uitgevoerd.

Wilt u een bouwdossier inzien van voor 1910 dan kunt u contact opnemen met het Streekarchief RHC Vecht Venen