Betere circulatie verkeer in De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het verkeer kan het dorp goed bereiken en verlaten via de Soestdijkseweg Zuid, de Biltse Rading en de Groenekanseweg. In het dorp zelf is het echter niet zo duidelijk en goed gestructureerd. De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt omvat een aantal maatregelen die sluipverkeer tegengaan en bijdragen aan de verbetering van de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

De meest essentiële ingreep om de circulatie van het verkeer te verbeteren, is het aansluiten van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de rotonde in de Biltse Rading. Als dat gebeurd is, kan op delen van de Looydijk, Blauwkapelseweg  en de Dorpsstraat eenrichting ingesteld worden. Hiermee wordt sluipverkeer een stuk onaantrekkelijker gemaakt. De herinrichting van het Dr. Letteplein en een deel van de Hessenweg, ook opgenomen in het VCP, zijn intussen uitgevoerd. De uitvoering van het VCP is mede mogelijk door geld van de provincie Utrecht.

Ter voorbereiding op de daadwerkelijke aansluiting van  de Prof. dr T.M.C. Asserweg op de Biltse Rading zal de gemeente in het najaar van 2018 starten met de voorbereidingen om  ondergrondse kabels en leidingen en de riolering aan te passen. De verbinding tussen de rotonde en het dorp wordt naar verwachting in 2019 gemaakt, direct gevolgd door het instellen van eenrichtingsverkeer op:

  • Looydijk, tussen de Soestdijkseweg Zuid en De Akker (dorp uit)
  • Prof. dr T.M.C. Asserweg, tussen Alfred Nobellaan ende Biltse Rading (dorp uit)
  • Blauwkapelseweg, tussen Biltse Rading en Park Arenberg (dorp in)
  • Dorpsstraat, tussen Soestdijkseweg Zuid en Kapelweg (dorp in)

Daarna volgt een periode van verkeerstellingen en monitoring van het effect van de ingrepen.

Het verkeerscirculatieplan voor het dorp hangt nauw samen met het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) uit 2012. Hierin gaat het onder andere over de verbetering van het kruispunt Soestdijkseweg Zuid met de Utrechtseweg, een snelle fietsverbinding tussen het NS-station Bilthoven en de Uithof en ook een snelle busverbinding op dit traject. Deze projecten zijn intussen gerealiseerd.

Als de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg met de Biltse Rading verbonden is en de nieuwe eenrichtingssituatie is ingesteld, vinden op diverse plekken in De Bilt verkeerstellingen plaats. Hiermee controleert de gemeente of het verkeer ook zo gaat rijden als van tevoren bedacht is. Eventueel kunnen daarna aanvullende maatregelen genomen worden.

De nieuwe verkeersverbinding met de Biltse Rading betekent een verandering voor de mensen in de nabije omgeving. Het kan ook niet los gezien worden van andere ontwikkelingen in het dorp, zoals de plannen voor nieuwbouw van H.F. Witte zalencentrum en woningbouw in de omgeving. Het samen optrekken met de wijk bij de plannen en uitvoering en de informatievoorziening zijn dan ook belangrijk in 2019, richting de uitvoering. Woont u in de buurt en wilt u zich inzetten voor een goed verloop van de aanleg van de nieuwe wegverbinding, dan kunt u uw belangstelling vast opgeven bij de verkeerskundige. Een mailtje met uw naam en adres is voldoende (zie hieronder). U wordt dan met voorrang uitgenodigd om deel te nemen aan een nog nader te bepalen participatietraject.

Het Verkeerscirculatieplan De Bilt, kortweg VCP De Bilt stamt uit 2014. De gemeenteraad stelde toen het plan vast na een uitgebreide periode van participatie waarin Biltenaren hun ideeën konden aanbrengen en een klankbordgroep van inwoners en bedrijven meepraatte.

Wouter Le Fèvre
Verkeerskundige
E-mail: w.lefevre@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 94 11

 

Zijn onderstaande documenten niet toegankelijk voor u? Neem dan contact met ons op.

Documenten