Betere circulatie verkeer in De Bilt

De Bilt kent een duidelijke hoofdstructuur van de wegen. Het verkeer kan het dorp goed bereiken en verlaten via de Soestdijkseweg Zuid, de Biltse Rading en de Groenekanseweg. In het dorp zelf is het echter niet zo duidelijk en goed gestructureerd. De Bilt kampt ’s morgens en ’s avonds met veel sluipverkeer tussen Utrecht en Zeist, vooral in het oude dorp. Het Verkeerscirculatieplan (VCP) De Bilt omvat een aantal maatregelen om in de loop van enkele jaren verbetering te brengen in de leefbaarheid en bereikbaarheid van het dorp.

Drie projecten zijn als essentieel voor een gewenste circulatie van het verkeer bestempeld, te weten: de reconstructie van het Dr. Letteplein, de herinrichting van de Hessenweg tussen de Looydijk en de Blauwkapelseweg en het aansluiten van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de rotonde in de Biltse Rading.
In april 2016 besloot de gemeenteraad geld beschikbaar te stellen voor de verbetering van de doorstroming van het verkeer rond het Dr. Letteplein. Ook de provincie Utrecht betaalt hieraan mee. Het Dr. Letteplein gaat medio 2017 op de schop.
De aanpassing van de Hessenweg hangt samen met de woningbouwplannen op het terrein van voormalig autobedrijf De Rooij. Wel is er in 2016 nieuw asfalt en nieuwe belijning aangebracht omdat het wegdek te slecht werd. De definitieve inrichting, zoals in het VCP beschreven, gebeurt op een later moment.
De aansluiting van de Prof. Dr. T.M.C. Asserweg op de Biltse Rading is mede afhankelijk van regionale subsidiegelden. Mogelijk kan hier in 2018 met de werkzaamheden begonnen worden. Het is met name deze maatregel die zorgt voor een wijziging in verkeersstromen, met name op de Blauwkapelseweg en de Hessenweg.

Het verkeerscirculatieplan voor het dorp hangt nauw samen met het gemeentelijk verkeer- en vervoerplan (GVVP) uit 2012. Hierin gaat het onder andere over de verbetering van het kruispunt Soestdijkseweg Zuid met de Utrechtseweg, een snelle fietsverbinding tussen het NS-station Bilthoven en de Uithof en ook een snelle busverbinding op dit traject. Deze projecten zijn voor een belangrijk deel gerealiseerd. In 2017 vinden de laatste aanpassingen van de Soestdijkseweg Zuid plaats, ook op de kruising met de Dorpsstraat in De Bilt.

Als de Prof.Dr. T.M.C. Asserweg met de Biltse Rading verbonden is, vinden op diverse plekken in De Bilt verkeerstellingen plaats. Hiermee controleert de gemeente of het verkeer ook zo gaat rijden als van tevoren bedacht is. Eventueel kunnen daarna aanvullende maatregelen genomen worden, zoals het instellen van eenrichtingsverkeer in bepaalde straten zoals beschreven in variant 3A van het VCP. Ook dan zal het effect gemonitord worden alvorens deze verkeerscirculatie definitief gemaakt wordt.

Het Verkeerscirculatieplan De Bilt, kortweg VCP De Bilt stamt uit 2014, toen de gemeenteraad het plan vaststelde. Dit deed zij na een uitgebreide periode van participatie waarin Biltenaren hun ideeën konden aanbrengen en een klankbordgroep van inwoners en bedrijven meepraatte.

Wouter le Fèvre
Verkeerskundige
E-mail: w.lefevre@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 94 11


 

 

 

 

Zijn onderstaande documenten niet toegankelijk voor u? Neem dan contact met ons op.

Documenten