Bomenkap 2018

In maart laat de gemeente De Bilt 142 zieke bomen kappen.

Deze veelal volwassen bomen vormen een risico voor de veiligheid door een grotere kans op omvallen of het afbreken van takken. De gemeente vervangt de meeste gekapte bomen door jonge exemplaren. Voor 82 bomen was een kapvergunning nodig.

Informatiebrieven

Als er bij u in de buurt een boom gekapt wordt, dan krijgt u eind februari een brief van de gemeente met meer informatie. Enkele dagen voor de daadwerkelijke kap ontvangt u van het uitvoerende bomenrooibedrijf Van Oostrum een tweede brief. Hierin staat het tijdstip van de kap en of het nodig is om bijvoorbeeld een auto te verplaatsen of ruimte op de weg vrij te houden.

Op deze inzoombare kaart kunt u zien welke bomen de gemeente De Bilt laat kappen.

Zorgplicht

De gemeente De Bilt beheert ongeveer 28.000 laanbomen. Elk jaar controleert de gemeente ongeveer een kwart hiervan. Dat betekent dat elke boom eens in de vier jaar gecontroleerd wordt op veiligheid en ziektes. De controle maakt per boom inzichtelijk welke risico’s of ziektes behandelbaar zijn of dat er sprake is van onacceptabele risico’s. De bomen langs de drukke hoofdroutes worden elk jaar gecontroleerd. Deze boomveiligheidscontrole is een wettelijk vastgestelde zorgplicht.

Bomenbestand veroudert

In de gemeente De Bilt staan veel oude, vaak monumentale bomen. De gemeente houdt er dan ook rekening mee, dat het de komende jaren steeds meer bomen zal moeten vervangen door jongere exemplaren.

Contact

NaamTon van den Brink
Functieprojectleider gemeente
Telefoon(030) 22 84 11
E-mailadrest.vandenbrink@debilt.nl