De Leijen Zuid

De gebiedsontwikkeling De Leijen Zuid omvat een aantal deelprojecten, te weten de grondgebonden twee-onder-éénkappers aan de Van Heukelomlaan (geel), het woon-/zorgcomplex van SSW (bruin), de verlenging van de geluidswand door Strukton en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente.

De woningen aan de Van Heukelomlaan en de geluidswand zijn al gerealiseerd evenals het grootste deel van de openbare ruimte.

Het woon-zorgcomplex van SSW en het woonrijp maken van de aangrenzende openbare ruimte is het laatste onderdeel wat hiervan nog gerealiseerd moet worden.

Woonstichting SSW bouwt in de wijk een complex met woonzorgeenheden waar mensen met een zorgindicatie zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Dit complex omvat 89 zorgeenheden en 10 sociale huurwoningen. SSW is in september 2017 gestart met de bouw. De bouw loopt volgens planning en SSW start in maart 2018 met de verhuur. Oplevering van het gebouw is verwacht in november 2018. Voor meer informatie, zie ook www.deleijenzuid.nl

FasenPlanning
Start bouw3e kwartaal 2017
Oplevering3e kwartaal 2018
Woonrijp maken openbare ruimte3e en 4e kwartaal 2018

Projectleider: Barry Dijkerman
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.dijkerman@debilt.nl 

Extra informatie