De Leijen Zuid

 

Gemeente De Bilt werkt samen met diverse partijen aan de verbetering van het woon- en leefklimaat De Leijen Zuid. Deze gebiedsontwikkeling omvat een aantal deelprojecten, te weten Plan Bosrijck van de Scholtens Groep (geel), het woon-/zorgcomplex van SSW (bruin), de verlenging van de geluidswand door Strukton en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente. Het woon-zorgcomplex van SSW is het laatste onderdeel wat hiervan nog gerealiseerd moet worden.

Woonstichting SSW bouwt in de wijk een complex met woonzorgeenheden waar mensen met een zorgindicatie zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Dit complex omvat 89 zorgeenheden en 10 sociale huurwoningen. Het bestemmingsplan (uitwerkingsplan) voor deze ontwikkeling is in januari 2017 door het college vastgesteld. SSW heeft vervolgens na het onherroepelijk worden van dit bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning heeft ingediend. In dat kader is er op 10  mei 2017 een inloopavond voor belangstellenden geweest.

Zodra de omgevingsvergunning is verleend, kan SSW starten met de bouw. Het terrein is reeds door de gemeente bouwrijp gemaakt.

FasenPlanning
Vergunningprocedure2e kwartaal 2017
Start bouw3e kwartaal 2017
Oplevering3e kwartaal 2018
Woonrijp maken openbare ruimte3e kwartaal 2018

Projectleider: Barry Dijkerman
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.dijkerman@debilt.nl 

Extra informatie