De Leijen Zuid

De wijk De Leijen Zuid in Bilthoven bevindt zich in een afrondende fase. De grondgebonden twee-onder-éénkappers aan de Van Heukelomlaan (geel), de verlenging van de geluidswand door Strukton en de herinrichting van de openbare ruimte door de gemeente zijn al gerealiseerd. Momenteel is Woonstichting SSW bezig met de bouw van het woon-/zorgcomplex (bruin). Het hoogste punt werd begin juni 2018 bereikt.

Later dit jaar rondt de gemeente het zogenaamd woonrijp maken van de openbare ruimte af, dan wordt de laatste bestrating, het laatste groen en de lantaarnpalen gerealiseerd aan het eind van de Van Heukelomlaan.

SSW bouwt het appartementencomplex met woonzorgeenheden waar mensen met een zorgindicatie zo lang mogelijk kunnen blijven wonen. Dit complex omvat 89 zorgeenheden en 10 sociale huurwoningen. SSW is in september 2017 gestart met de bouw. De bouw loopt volgens planning en SSW is begin 2018 gestart met het vinden van huurders. Oplevering van het gebouw wordt verwacht in november 2018. Voor meer informatie, zie ook www.deleijenzuid.nl

FasenPlanning
Oplevering4e kwartaal 2018
Woonrijp maken openbare ruimte4e kwartaal 2018, 1e kwartaal 2019

Projectleider: Barry Dijkerman
Telefoon: 030 - 228 94 11
E-mail: b.dijkerman@debilt.nl 

Extra informatie