Herinrichting Steenen Camer

In het najaar van 2017 is gestart met de voorbereiding van de herinrichting van de Steenen Camer in Bilthoven. Ook vervangt de gemeente De Bilt de 60 jaar oude riolering onder de Steenen Camer in Bilthoven.

De groenbakken, bedoeld om het verkeer te remmen, worden verwijderd. Hier komen andere verkeersremmende maatregelen voor in de plaats. 

Het college heeft het nieuwe ontwerp voor de herinrichting van de Steenen Camer vastgesteld in december 2018. De meeste wensen en opmerkingen uit de straat zijn in het nieuwe ontwerp verwerkt en betreffen het te gebruiken bestratingsmateriaal, de verkeersveiligheid en het groen: 

  • Geen zwarte betonklinkers gebruiken voor de parkeervakken
  • Geen gele klinkers gebruiken voor de verkeersplateaus
  • Een extra verkeersdrempel toevoegen om de snelheid laag te houden
  • Bloembakken behouden omdat ze sluipverkeer van vrachtwagens tegengaan
  • Behoud van bomen en groen

Er is niet gekozen voor rode tegels op het voetpad. 

Als u problemen heeft met de toegankelijkheid van het ontwerp dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

ActiviteitDatum
InloopavondGereed
Aanpassen kabels en leidingenGereed
Vernieuwing riool/buitenruimte2019

 

 

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.    

Steenen Camer kiest voor behoud authentiek karakter

Tijdens een inloopbijeenkomst op 9 oktober 2017 konden aanwonenden van de Steenen Camer zich op de hoogte laten stellen van de plannen van de gemeente De Bilt voor de nieuwe riolering en inrichting van de straat. Na alle suggesties en opmerkingen over het voorlopige ontwerp mag de conclusie getrokken worden, dat de bewoners het karakter van de straat zoveel mogelijk willen behouden. Het ingenieursbureau bekijkt nu of en hoe de belangrijkste wensen uit de straat in het volgende ontwerp kunnen worden opgenomen.

De belangrijkste wensen en opmerkingen uit de straat betreffen het te gebruiken bestratingsmateriaal, de verkeersveiligheid en het groen:

  • Geen zwarte betonklinkers gebruiken voor de parkeervakken
  • Geen gele klinkers gebruiken voor de verkeersplateaus
  • Een extra verkeersdrempel toevoegen om de snelheid laag te houden
  • Bloembakken behouden omdat ze sluipverkeer van vrachtwagens tegengaan
  • Behoud van bomen en groen

Petitie

De wens om het karakter en de verkeersveiligheid van de straat in stand te houden wordt door een groot deel van de bewoners onderschreven. Begin november 2017 diende de straat een petitie bij de gemeente in waarin die wens nog eens helder is verwoord.

Ewout Dekker
Projectleider gemeente
Telefoon: 030 -  228 95  38
E-mailadres: e.dekker@debilt.nl