Herinrichting Steenen Camer

In het najaar van 2017 vervangt gemeente De Bilt de 60 jaar oude riolering onder de Steenen Camer in Bilthoven.

De groenbakken, bedoeld om het verkeer te remmen, worden verwijderd. Verkeersplateaus ter hoogte van de Jupiterlaan en de Plutolaan nemen de snelheid remmende werking over.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

ActiviteitDatum
Inloopavond 9 oktober 2017
Aanpassen kabels en leidingenvanaf december 2017
Vernieuwing riool/buitenruimteaansluitend na 1e fase aanpassen kabels en leidingen


 

 

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.    

Steenen Camer kiest voor behoud authentiek karakter

Tijdens een inloopbijeenkomst op 9 oktober 2017 konden aanwonenden van de Steenen Camer zich op de hoogte laten stellen van de plannen van de gemeente De Bilt voor de nieuwe riolering en inrichting van de straat. Na alle suggesties en opmerkingen over het voorlopige ontwerp mag de conclusie getrokken worden, dat de bewoners het karakter van de straat zoveel mogelijk willen behouden. Het ingenieursbureau bekijkt nu of en hoe de belangrijkste wensen uit de straat in het volgende ontwerp kunnen worden opgenomen.

De belangrijkste wensen en opmerkingen uit de straat betreffen het te gebruiken bestratingsmateriaal, de verkeersveiligheid en het groen:

  • Geen zwarte betonklinkers gebruiken voor de parkeervakken
  • een gele klinkers gebruiken voor de verkeersplateaus
  • Een extra verkeersdrempel toevoegen om de snelheid laag te houden
  • Bloembakken behouden omdat ze sluipverkeer van vrachtwagens tegengaan
  • Behoud van bomen en groen

De gemeente De Bilt verwacht het nieuwe ontwerp binnenkort op deze pagina te kunnen publiceren en te kunnen motiveren welke maatregelen voor de herinrichting zullen worden getroffen.

Petitie

De wens om het karakter en de verkeersveiligheid van de straat in stand te houden wordt door een groot deel van de bewoners onderschreven. Begin november diende de straat een petitie bij de gemeente in waarin die wens nog eens helder is verwoord.

Petitie Steenen Camer – Bilthoven (pdf)

Na het vervangen van het riool herstellen we de rijbaan van de Steenen Camer met de bestaande stenen. Om het verkeer in de straat met gepaste snelheid te laten rijden, komen er op de aansluitingen met de Jupiterlaan en de Plutolaan verkeersplateaus. Alle plateaus worden van gele betonstraatstenen gemaakt, zodat ze goed herkenbaar zijn. De parkeervakken worden voorzien van nieuwe zwarte betonstraatstenen. Hieronder vindt u de tekening van de nieuwe situatie. 

Ewout Dekker
Projectleider gemeente
Telefoon: 030 -  228 95  38
E-mailadres: e.dekker@debilt.nl

Documenten