Julianalaan 50

Op het braakliggende terrein tussen de Julianaschool en de Centrumkerk – perceel Julianalaan 50 - in Bilthoven wordt een gebouw voor kinderopvang met op de tweede verdieping twee appartementen gerealiseerd. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

Initiatiefnemer van dit plan - Kinderopvang ’t Mereltje, maakt nu nog gebruik van het gebouw De Magneet achter de Centrumkerk. Door de nieuwe ontwikkeling stopt het huidige gebruik van ’t Mereltje op deze locatie en verplaatst de kinderopvang zich naar de nieuwbouw.

Aan initiatiefnemer is een omgevingsvergunning voor de realisatie van de nieuwbouw verleend. De gemeente heeft de locatie voor de zomer in bouwrijpe situatie overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

De plannen voor de nieuwe ontwikkeling pasten niet binnen de bestemming van het perceel. Een nieuw bestemmingsplan was noodzakelijk. De gemeenteraad heeft op 18 mei 2017 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld.. Aangezien geen beroep is ingesteld is het bestemmingsplan van kracht en onherroepelijk. Informatie over dit bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie over het gebouw en de geplande woningen volgen later.

De omgevingsvergunning is verleend aan de initiatiefnemer en de verwachting is dat de bouw start in het derde kwartaal van 2018.

Voor vragen over de procedure of het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, de heer C.W. de Rooij op telefoonnummer 030 - 228 95 88 of via email: w.derooij@debilt.nl

Heeft u vragen over het gebouw en/of de woningen, dan kunt u contact opnemen met kinderopvang ’t Mereltje op telefoonnummer 030 - 228 86 01.