Julianalaan 50

Op het braakliggende terrein tussen de Julianaschool en de Centrumkerk – perceel Julianalaan 50 - in Bilthoven wordt een gebouw voor kinderopvang met op de tweede verdieping maximaal vier appartementen gerealiseerd. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

Initiatiefnemer van dit plan - Kinderopvang ’t Mereltje, maakt nu nog gebruik van het gebouw De Magneet achter de Centrumkerk. Door de nieuwe ontwikkeling stopt het huidige gebruik van ’t Mereltje op deze locatie en verplaatst de kinderopvang zich naar de nieuwbouw.

De initiatiefnemer werkt op dit moment het nieuwbouwplan verder uit tot een definitief ontwerp, waarna in het najaar een omgevingsvergunning wordt aanvraagd. In de herfstvakantie verdwijnen de speeltoestellen en de bestrating en wordt het terrein bouwrijp gemaakt.

De plannen voor de nieuwe ontwikkeling pasten niet binnen de bestemming van het perceel. Een nieuw bestemmingsplan was noodzakelijk. De gemeenteraad heeft op 18 mei 2017 het nieuwe bestemmingsplan vastgesteld.. Aangezien geen beroep is ingesteld is het bestemmingsplan van kracht en onherroepelijk. Informatie over dit bestemmingsplan vindt u op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Informatie over het gebouw en de geplande woningen volgen later.

De ontwikkelaar zal in het najaar de omgevingsvergunning aanvragen en verwacht begin 2018, nadat de gemeente de vergunning heeft verleend, te starten met de bouw.

Voor vragen over de procedure of het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, de heer C.W. de Rooij op telefoonnummer 030 - 228 95 88 of via email: w.derooij@debilt.nl

Heeft u vragen over het gebouw en/of de woningen, dan kunt u contact opnemen met kinderopvang ’t Mereltje op telefoonnummer 030 - 228 86 01.