Julianalaan 50

Op het braakliggende terrein tussen de Julianaschool en de Centrumkerk – perceel Julianalaan 50 - wordt een gebouw voor kinderopvang met op de tweede verdieping maximaal vier appartementen gerealiseerd. Onder het gebouw komt een parkeergarage.

Initiatiefnemer van dit plan - Kinderopvang ’t Mereltje, maakt nu nog gebruik van het gebouw De Magneet achter de Centrumkerk. Door de nieuwe ontwikkeling stopt het huidige gebruik van ’t Mereltje op deze locatie en verplaatst de kinderopvang zich naar de nieuwbouw.

Wethouder mevrouw Bakker-Smit van de gemeente en de initiatiefneemster mevrouw Teunissen van ‘t Mereltje hebben op 21 december 2016 de overeenkomst ondertekend voor de grondverkoop van de gemeente aan ‘t Mereltje. Hiermee is een volgende belangrijke stap gezet richting de realisatie van het gebouw, de woningen en de bijbehorende parkeervoorzieningen.

De plannen voor de nieuwe ontwikkeling passen niet binnen de huidige bestemming van het perceel. Het geldende bestemmingsplan is van toepassing op een groter gebied. Dit bestemmingsplan moet geactualiseerd worden, waarbij het plan gelijk zo aangepast wordt, dat de realisatie van de kinderopvang met woningen mogelijk wordt.

 

Alternatieve tekst voor de afbeelding.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt gedurende zes weken ter inzage: van donderdag 12 januari 2017 tot en met woensdag 22 februari 2017. U kunt de stukken online inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. De stukken liggen ook ter inzage bij het gemeentehuis aan de Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven. 

Op dinsdag 31 januari 2017 wordt in het kader van de bestemmingsplanprocedure een inloopavond gehouden op het gemeentehuis (Mathildezaal) in Bilthoven van 18.00 - 20.00 uur. U kunt dan het ontwerpbestemmingsplan inzien, meer informatie krijgen over de procedure en eventuele vragen stellen. Informatie over het gebouw en de woningen volgen op een later tijdstip via de initiatiefneemster van het plan.

De verwachting is dat de gemeenteraad nog voor de zomer van 2017 een besluit neemt over het bestemmingsplan. De ontwikkelaar geeft aan eind 2017 te willen starten met de bouw als alle benodigde procedures zijn doorlopen.

Voor vragen over de procedure of het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de gemeentelijk projectleider, de heer C.W. de Rooij op telefoonnummer 030 - 228 95 88 of via email: w.derooij@debilt.nl

Heeft u vragen over het gebouw en/of de woningen, dan kunt u contact opnemen met kinderopvang ’t Mereltje op telefoonnummer 030 - 228 86 01.