Melkweg

De nieuwbouwplannen voor het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven zijn in vergevorderd stadium. Op de voormalige schoollocaties, en ten westen van de Poolsterlaan, komen in totaal 105 nieuwe woningen.

Op dinsdag 9 oktober organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden. De avond vindt plaats in de Opstandingskerk (1e Brandenburgerweg 34 in Bilthoven) van 19:30-21:00 uur. Omwonenden zijn geïnformeerd over de nieuwbouwplannen en de komende werkzaamheden.

Nieuwe woningen

In totaal komen er 105 woningen, waarvan 33 sociale huurwoningen en 72 vrije sector koopwoningen. De toewijzing van de huurwoningen verloopt via Woningnet. Op www.hofvanbilthoven.nl vindt u meer informatie en kunnen belangstellenden zich alvast vrijblijvend aanmelden. In afwijking van eerdere plannen komen er geen appartementen maar alleen zogenaamde grondgebonden woningen, met uitzondering van twee maisonnette woningen. Parkeren kan straks op de binnenterreinen en op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen buiten de woonblokken.

Komende werkzaamheden

Voordat de bouw van de woningen begint moet er nog veel gebeuren. Het gebied moet eerst klaar gemaakt worden voor de bouw. De eerste stap was het slopen van de schoolgebouwen.  Daarna worden de obstakels die op of in de grond aanwezig zijn verwijderd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld struiken en bomen (kapvergunning is inmiddels verleend), bestrating, hekwerken en lantaarnpalen. Ook worden de riolering en de kabels en leidingen vervangen. Het kappen van de bomen zal nog voor het eind van dit jaar gebeuren. De riolering en de kabels en leidingen worden vanaf januari 2019 aangepakt. Dit duurt enkele maanden tot mei/juni 2019. Hierna wordt gestart met de bouw van de woningen (zomer 2019). Naast de bouw van de woningen wordt ook de Melkweg geheel opnieuw ingericht. Zoals het er nu naar uitziet zullen alle werkzaamheden eind 2020 gereed zijn.

Kunstwerken

In het gebied staan twee kunstwerken. Op de plek waar ze nu staan kunnen ze vanwege de bouw van de woningen niet blijven staan.

Heeft u een idee voor een nieuwe locatie? Of wilt u hierover graag meedenken met ons? Laat het dan voor 15 oktober weten aan Saskia Beuman, via s.beuman@debilt.nl.

Melkweg 3

De eigenaar van Melkweg 3 (voormalige pastorie) heeft ook plannen om op deze locatie woningen (appartementen) te realiseren en is hierover in gesprek met de gemeente.

ActiviteitStart
Bouwrijp maken van het gebiedMaart 2018-zomer 2019
Bouw van woningenZomer 2019
Woonrijp maken van het gebied2e helft 2020

Voormalige kerklocatie

Op de voormalige locatie van de Laurenskerk is een appartementencomplex 'La luna' gerealiseerd.

Het Lichtruim

Het Lichtruim huisvest een combinatie van instellingen. Meer informatie vindt u op de website www.hetkunstenhuis.nl

ProjectleiderWilco de Rooij
Telefoon030 - 228 95 88
E-mailw.derooij@debilt.nl