Melkweg

De ontwikkelingen binnen het project Melkweg in Bilthoven zijn in volle gang. Het Lichtruim, de parkeergarage en woningbouw zijn inmiddels gerealiseerd.

Op dit moment worden de voorbereidende maatregelen getroffen voor de herinrichting van het noordelijk en westelijke deel van de Melkweg. Meer informatie volgt binnenkort.

Olberslaan

In het bestemmingsplan is opgenomen om aan de Olberslaan een appartementencomplex te realiseren. De precieze locatie en invulling van de woningen en type woningen staat nog niet vast. De gemeente wil zoveel mogelijk groene en open ruimtes hier behouden.

Orionlaan

Door het verplaatsen van De Poolster en de Jan Ligthartschool ontstaat er ruimte voor nieuwbouw aan de Orionlaan. Hier wordt een straat ontwikkeld die aansluit op de Weegschaal. De directe verbinding tussen de Weegschaal en de Melkweg komt dan te vervallen.

Voormalige kerklocatie

Op de voormalige locatie van de Laurenskerk is een appartementencomplex 'La luna' gerealiseerd.

Het Lichtruim

Het Lichtruim huisvest een combinatie van instellingen.Meer informatie vindt u op de website www.hetkunstenhuis.nl

Aan de planvorming van het plangebied dat ten noorden van de Melkweg ligt, wordt op dit moment gewerkt. De Melkweg zelf komt daarna aan de orde. 

Projectleider: Wilco de Rooij

Telefoon: (030) 228 95 88

E-mail: w.derooij@debilt.nl