Melkweg

Naast woningen is hier ook Het Lichtruim, een brede school met een cultuurcentrum, gebouwd. De herinrichting van het noordelijk deel van de Melkweg volgt.

Aan de planvorming van het plangebied dat ten noorden van de Melkweg ligt, wordt op dit moment gewerkt. De Melkweg zelf komt daarna aan de orde. 

Olberslaan

In de planvorming en in het bestemmingsplan is opgenomen om aan de Olberslaan een appartementencomplex te realiseren. De precieze locatie staat nog niet vast. De gemeente wil zoveel mogelijk groene en open ruimtes hier behouden.

Orionlaan

Door het verplaatsen van De Poolster en de Jan Ligthartschool ontstaat er ruimte voor nieuwbouw van huur- en koopwoningen aan de Orionlaan. In de planvorming is in 2010 opgenomen om hier een gewone straat te ontwikkelen, die aansluit op de Weegschaal. De directe verbinding tussen de Weegschaal en de Melkweg komt dan te vervallen.

Woningbouw voormalige kerklocatie

Op de voormalige locatie van de Laurenskerk bouwt ontwikkelaar J.P. van Eesteren BV 56 appartementen verspreid over 2 gebouwen.

Meer informatie vindt u op www.woneninlaluna.nl

Cultuur en educatie in Het Lichtruim

Het Lichtruim huisvest een combinatie van instellingen voor kunst, cultuur en educatie: basisschool Wereldwijs samen met een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang, de bibliotheek, KunstenHuis (de muziekschool, het creatief centrum de Werkschuit), Centrum voor Jeugd en Gezin en een podiumaccommodatie voor muziek- en dansuitvoeringen.

Meer informatie vindt u op de website www.melkwegdebilt.nl

De parkeergarage op het voormalige is eind 2014 opgeleverd. De bouw van appartementencomplex La Luna is in december 2014 begonnen.

Projectleider: Wilco de Rooij

Telefoon: (030) 228 95 88

E-mail: w.derooij@debilt.nl 

Met vragen over de parkeergarage kunt u terecht bij Woonstichting SSW