Melkweg

De nieuwbouwplannen voor het gebied ten noorden van de Melkweg in Bilthoven zijn in vergevorderd stadium. Op de voormalige schoollocaties, en ten westen van de Poolsterlaan, komen in totaal 105 nieuwe woningen.

Maandag 26 november wordt gestart met het graven en aanleggen van een stuk van de riolering in het gebied. Hierover zijn omwonenden op vrijdag 23 november middels een huis-aan-huis verspreidde brief geïnformeerd. Het gaat om het stuk grasveld links naast de Poolsterlaan en tussen Tweelingen en de Olberslaan in.

Alle wegen blijven normaal bereikbaar. Het werkgebied wordt afgeschermd met hekken, zodat de veiligheid gewaarborgd blijft. De werkzaamheden duren tot aan de kerstperiode. Er wordt gewerkt van maandag t/m vrijdag van 07:00-16:00 uur. De volgende fase van het project, is de aanleg van de kabels en leidingen. Hier starten we mee in februari 2019. Over de exacte periode, het gebied en alle overige relevante informatie, worden omwonenden te zijner tijd weer middels een brief op de hoogte gesteld.

Informatieavond 9 oktober

Op dinsdag 9 oktober heeft de gemeente een informatieavond voor omwonenden georganiseerd. Omwonenden zijn geïnformeerd over de nieuwbouwplannen en de komende werkzaamheden.

Nieuwe woningen

In totaal komen er 105 woningen, waarvan 33 sociale huurwoningen en 72 vrije sector koopwoningen. De toewijzing van de huurwoningen verloopt via Woningnet. Op www.hofvanbilthoven.nl vindt u meer informatie en kunnen belangstellenden zich alvast vrijblijvend aanmelden. In afwijking van eerdere plannen komen er geen appartementen maar alleen zogenaamde grondgebonden woningen, met uitzondering van twee maisonnette woningen. Parkeren kan straks op de binnenterreinen en op de nieuw aan te leggen parkeerplaatsen buiten de woonblokken.

Komende werkzaamheden

Voordat de bouw van de woningen begint moet er nog veel gebeuren. Het gebied moet eerst klaar gemaakt worden voor de bouw. De eerste stap was het slopen van de schoolgebouwen.  Daarna worden de obstakels die op of in de grond aanwezig zijn verwijderd. Denk hierbij aan bijvoorbeeld struiken en bomen (kapvergunning is inmiddels verleend), bestrating, hekwerken en lantaarnpalen. Ook worden de riolering en de kabels en leidingen vervangen. Het kappen van de bomen gebeurt eind van dit jaar. De riolering en de kabels en leidingen worden vanaf november 2018 in verschillende fasen aangepakt. Dit duurt enkele maanden tot mei/juni 2019. Hierna wordt gestart met de bouw van de woningen (zomer 2019). Naast de bouw van de woningen wordt ook de Melkweg geheel opnieuw ingericht. Zoals het er nu naar uitziet zullen alle werkzaamheden eind 2020 gereed zijn.

Kunstwerken

In het gebied staan twee kunstwerken. Op de plek waar ze nu staan kunnen ze vanwege de bouw van de woningen niet blijven staan.

Heeft u een idee voor een nieuwe locatie? Of wilt u hierover graag meedenken met ons? Laat het dan voor 15 oktober weten aan Saskia Beuman, via s.beuman@debilt.nl.

Melkweg 3

De eigenaar van Melkweg 3 (voormalige pastorie) heeft ook plannen om op deze locatie woningen (appartementen) te realiseren en is hierover in gesprek met de gemeente.

ActiviteitStart
Bouwrijp maken van het gebiedFebruari 2019-zomer 2019
Bouw van woningenZomer 2019
Woonrijp maken van het gebied2e helft 2020

Voormalige kerklocatie

Op de voormalige locatie van de Laurenskerk is een appartementencomplex 'La luna' gerealiseerd.

Het Lichtruim

Het Lichtruim huisvest een combinatie van instellingen. Meer informatie vindt u op de website www.hetkunstenhuis.nl

ProjectleiderWilco de Rooij
Telefoon030 - 228 95 88
E-mailw.derooij@debilt.nl