Nieuw zwembad

Zwembad Brandenburg is sterk verouderd. De gemeente De Bilt werkt daarom plannen uit voor een nieuw, duurzaam en energiezuinig zwembad naast de huidige locatie. Op de locatie van het huidige zwembad wordt te zijner tijd woningbouw gerealiseerd.    De gemeenteraad heeft op 26 januari 2017 besloten een nieuw zwembad te laten bouwen naast het huidige Combibad Brandenburg. De raad heeft ingestemd met het voorstel van het college om een duurzaam en zo energiezuinig mogelijk bad aan te leggen dat tegemoet komt aan belangrijke wensen van de gebruikers, zoals verschillende bodemdiepten en temperaturen. Het bad komt op de plaats van de voormalige beachvolleybalvelden, naast het oude zwembad dat – na opening van het nieuwe zwembad - wordt gesloopt.

    Het nieuwe bad met een afmeting van 25 bij ruim 15 meter biedt ruimte aan zes banen. Het krijgt een deels beweegbare bodem over de lengte en een beweegbare scheidingswand. De wand maakt het mogelijk om op hetzelfde moment in twee delen verschillende temperaturen in te stellen. Door deze technische oplossing kunnen meer doelgroepen tegelijk van het bad gebruik maken en is het bad efficiënter te benutten.

    Vier marktpartijen nemen deel aan de Europese aanbesteding. Het college van burgemeester en wethouders kiest ervoor om het ontwerp, de bouw en het meerjarig onderhoud in één hand te leggen. Na indiening en beoordeling van de plannen, wil het college van B&W nog voor de zomer aan één van deze partijen de opdracht gunnen. Na de zomer kunnen de plannen dan verder worden uitgewerkt en de benodigde vergunningen worden aangevraagd.
    De start van de bouw vindt naar verwachting eind 2017 plaats, zodat het nieuwe zwembad in 2018 haar deuren kan openen.