Nieuw zwembad

De gemeente De Bilt bouwt in 2018 een nieuw zesbaans zwembad naast de huidige locatie aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Op de locatie van het huidige zwembad wordt te zijner tijd woningbouw gerealiseerd.

De aannemer die het nieuwe zwembad in Bilthoven bouwt, heeft besloten de bouw tijdelijk stil te leggen.
Aanleiding is het ontstaan van scheuren in de kelder en het beton van het bad. De aannemer doet onderzoek waaruit moet blijken hoe deze scheuren ontstaan zijn en hoe dit gerepareerd kan worden. Hoeveel vertraging dit gaat opleveren, is nog niet bekend.

Achtergrond

Bouwbedrijf Vaessen realiseert het zwembad in opdracht van de gemeente De Bilt. Het nieuwe zwembad opent in de eerste helft van 2019 haar deuren. De eerste werkzaamheden, zoals het inrichten van de bouwplaats, zijn inmiddels gestart.
Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zette samen met bouwbedrijf Vaessen op 23 mei 2018 de eerste schop in de grond (zie foto 1).

Bouwverkeer

Het bouwverkeer volgt een verplichte aanrijdroute langs de brandweerkazerne en de spoorlijn. Er worden borden geplaatst om de snelheid te beperken en overlast zoveel als mogelijk te voorkomen.

Werkzaamheden

Bouwbedrijf Vaessen gaat de komende weken voornamelijk grondwerkzaamheden uitvoeren en de damwanden aanbrengen voor de bouwkuip. Half juni wordt het betonwerk uitgevoerd en worden de vloeren gevlinderd. Eind juli worden de boorpalen aangebracht. Op 30 juli begint de bouwvak in de regio Midden Nederland. De kans is groot dat er tijdens deze periode, al dan niet op een laag pitje, doorgewerkt wordt.

Na de zomervakantie starten de werkzaamheden voor de aanleg van riothermie. Afvalwater in de riolering bevat nog veel energie in de vorm van warmte. Met riothermie kan deze thermische energie worden teruggewonnen. Deze werkzaamheden gaan ongeveer 8 weken duren.

Wethouder Ebbe Rost van Tonningen zette samen met bouwbedrijf Vaessen op 23 mei 2018 de eerste schop in de grond (zie foto 1).

Bouwwerkzaamheden nieuwe zwembad (zie foto 2)

Zwembad Brandenburg Bilthoven Eerste schop de grond in

Na de zomervakantie wordt in de omgeving Talinglaan en Korhoenlaan gestart met ingrijpende werkzaamheden aan de riolering. Vanwege de bouw van het nieuwe zwembad worden aanpassingen gedaan aan het ondergrondse leidingwerk.

Wat gaat er gebeuren

Een groot deel van de benodigde energie voor het nieuwe zwembad komt uit het riool. De warmte uit het afvalwater wordt onttrokken en middels een warmtepomp geleverd aan het zwembad. Hiervoor komen er warmtewisselaars in het riool. Eerst wordt in een deel van de Talinglaan (tussen de Oude Brandenburgerweg en de Korhoenlaan) het riool vervangen en deze leidingen worden voorzien van warmtewisselaars. Het wegprofiel blijft ongewijzigd. Ook zullen er geen bomen in de Talinglaan gekapt worden.

De riolering in de Korhoenlaan is van dermate slechte kwaliteit dat deze aansluitend op de werkzaamheden van de Talinglaan ook wordt vervangen. Volgens de rioolinspectie zijn alle bomenwortels het riool ingegroeid. Wanneer we niet ingrijpen zullen er grote verstoppingen ontstaan en komt er onacceptabele worteldruk op het trottoir en wegdek. In overleg met de groenbeheerder hebben we besloten de bomen in de Korhoenlaan te vervangen. Want tijdens het vervangen van de rioolleidingen zullen anders de bomen te veel beschadigd raken en gevaar opleveren voor de omgeving.

Planning

Maandag 27 augustus start de aannemer met het vervangen van de riolering in de Talinglaan. De warmtewisselaars worden gelijktijdig geplaatst. De werkzaamheden duren circa 8-10 weken. Aansluitend op deze werkzaamheden start de aannemer in de Korhoenlaan. Deze werkzaamheden hebben een looptijd van 6-8 weken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen bereikbaar via het trottoir. Bewoners dienen hun auto elders in de omgeving te parkeren. Hulpdiensten worden over deze tijdelijk afsluiting op de hoogte gebracht.

Vragen

Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de heer Mehmet Seyman, projectleider Civiel m.seyman@debilt.nl of 030 - 22 89 178.

Het nieuwe bad met een afmeting van 25 bij ruim 15 meter biedt ruimte aan zes banen. Het krijgt een deels beweegbare bodem over de lengte en een beweegbare scheidingswand. De wand maakt het mogelijk om op hetzelfde moment in twee delen verschillende temperaturen in te stellen. Door deze technische oplossing kunnen meer doelgroepen tegelijk van het bad gebruikmaken en is het bad efficiƫnter te benutten.

Bij de bouw van het nieuwe bad worden ook extra duurzaamheidsmaatregelen toegepast, zoals de techniek riothermie en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het zwembad. Riothermie houdt kortgezegd in dat er bij de verwarming van het zwembadwater gebruik wordt gemaakt van de warmte van het afvoer (riool) water.

Eind 2017 heeft het college van B&W besloten dat het zwembad geen aardgasaansluiting meer krijgt en volledig all-electric wordt. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de duurzaamheidsambities van de gemeente.

Het nieuwe zwembad komt op de plaats van de voormalige beachvolleybalvelden, naast het oude zwembad dat op termijn gesloopt gaat worden. Op de locatie van het huidige zwembad wordt te zijner tijd woningbouw gerealiseerd.

Na vergunningverlening en de afronding van de werkzaamheden bouwrijp maken in maart 2018 start de bouw.

De verwachting is dat in de eerste helft van 2019 het nieuwe zwembad zijn deuren kan openen.

Op vrijdag 9 maart 2018 vond de starthandeling van de bouw van het nieuwe zwembad in Bilthoven plaats. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen en de heer Haagmans van bouwbedrijf Vaessen B.V. onthulden samen het bouwbord. Binnenkort start Vaessen B.V. met de uitvoering van de bouw en naar verwachting opent het bad haar deuren begin 2019.

Het zesbaansbad is met een beweegbare bodem en scheidingswand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het bad meet 25 bij 15 meter en is daarmee net zo groot als het huidige grote bassin.
Het nieuwe zwembad komt op de plek waar tot vorig jaar de beachvolleybalvelden lagen, met de ingang aan het bestaande parkeerterrein naast Sportcity. Het (auto)verkeer door de wijk zal daardoor naar verwachting afnemen.

Energiezuinig

Op het dak van het nieuwe bassin komen zonnepanelen en het badwater wordt op temperatuur gehouden met behulp van de warmte van het rioolwater. Hiernaast heeft het college besloten dat het zwembad geen aardgasaansluiting meer krijgt en volledig all-electric wordt. Dit is nog weinig toegepast in Nederland en het is een primeur in de provincie Utrecht. Deze en andere maatregelen zorgen ervoor dat het nieuwe zwembad een stuk efficiƫnter met energie omgaat.

Huidige zwembad open tijdens bouw

Gebruikers van het huidige zwembad hebben geen last van de bouw. In deze periode blijft het gewoon open. Het huidige combibad zal pas na opening van het nieuwe bad in afgebroken worden. Gemeente De Bilt wil volgend jaar plannen uitwerken om op deze plek woningen te bouwen.

Modern bad

"Het college van burgemeester en wethouders is blij dat straks onze  verschillende gebruikersgroepen in een modern multifunctioneel bassin kunnen spelen, trainen, baantjes trekken en vooral plezier hebben," laat verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen weten.

    Uitvoerder

    Bij eventuele vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder van bouwbedrijf Vaessen, de heer Marc van Alem. Hij is bereikbaar via m.valem@vaessenbv.nl of via 0162 - 581 811.

    Gemeente