Nieuw zwembad

De gemeente De Bilt bouwt in 2018 een nieuw zesbaans zwembad naast de huidige locatie aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Op de locatie van het huidige zwembad wordt te zijner tijd woningbouw gerealiseerd.  De bouwplannen voor het nieuwe zwembad in Bilthoven zijn duidelijk. Volgende maand laat de gemeente het terrein naast het huidige zwembad klaar maken voor de bouw die in maart begint. Dinsdagavond 24 oktober tussen 19.00 en 21.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden binnenlopen in de entreeruimte van het huidige zwembad om kennis te nemen van de nieuwbouwplannen.

  Het zesbaansbad is met een beweegbare bodem en scheidingswand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het bad meet 25 bij 15 meter en is daarmee net zo groot als het huidige grote bassin. Het bouwrijp maken van het terrein neemt in november een paar dagen in beslag. Deze tijd is nodig om onder andere bestrating, leidingen en groen te verwijderen.  Het bouwverkeer zal via de Leijenseweg en het parkeerterrein aan- en af rijden. Het nieuwe zwembad komt op de plek waar tot vorig jaar de beachvolleybalvelden lagen, met de ingang aan het bestaande parkeerterrein naast Sportcity. Het (auto)verkeer door de wijk zal daardoor naar verwachting afnemen.

  Energiezuinig

  Op het dak van het nieuwe bassin komen zonnepanelen en het badwater wordt op temperatuur gehouden met behulp van de warmte van het rioolwater. Deze en andere maatregelen zorgen ervoor dat het nieuwe zwembad een stuk efficiënter met energie om gaat.

  Huidige zwembad open tijdens bouw

  Gebruikers van het huidige zwembad hebben geen last van de bouw. In deze periode blijft het gewoon open. Het huidige combibad zal pas na opening van het nieuwe bad in december 2018 afgebroken worden. Gemeente De Bilt wil volgend jaar plannen uitwerken om op deze plek woningen te bouwen.

  Modern bad

  ‘Het college van burgemeester en wethouders is blij dat straks onze  verschillende gebruikersgroepen in een modern multifunctioneel bassin kunnen spelen, trainen, baantjes trekken en vooral plezier hebben,’ laat verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen weten.

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de realisatie van het nieuwe zwembad aan bouwbedrijf Vaessen gegund. Vaessen wordt verantwoordelijk voor het ontwerp, de uitvoering en het meerjarig onderhoud van het nieuwe zwembad. Het bad komt op de plaats van de voormalige beachvolleybalvelden, naast het oude zwembad dat – na opening van het nieuwe zwembad - wordt gesloopt en ruimte gaat bieden voor woningbouw.

  Het nieuwe bad met een afmeting van 25 bij ruim 15 meter biedt ruimte aan zes banen. Het krijgt een deels beweegbare bodem over de lengte en een beweegbare scheidingswand. De wand maakt het mogelijk om op hetzelfde moment in twee delen verschillende temperaturen in te stellen. Door deze technische oplossing kunnen meer doelgroepen tegelijk van het bad gebruik maken en is het bad efficiënter te benutten.

  Bij de bouw van het nieuwe bad worden ook extra duurzaamheidsmaatregelen toegepast, zoals de techniek riothermie en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het zwembad. Riothermie houdt kortgezegd in dat er bij de verwarming van het zwembadwater gebruik wordt gemaakt van de warmte van het afvoer (riool) water.

  In de tweede helft van 2017 wordt het nieuwbouwplan verder uitgewerkt en nog voor het einde van het jaar wordt de aanvraag omgevingsvergunning in gediend.

  Na vergunningverlening start de bouw begin 2018. Het is de verwachting dat eind 2018 het nieuwe zwembad zijn deuren kan openen.