Nieuw zwembad

De gemeente De Bilt bouwt in 2018 een nieuw zesbaans zwembad naast de huidige locatie aan de Oude Brandenburgerweg in Bilthoven. Op de locatie van het huidige zwembad wordt te zijner tijd woningbouw gerealiseerd.  Op vrijdag 9 maart 2018 vond de starthandeling van de bouw van het nieuwe zwembad in Bilthoven plaats. Wethouder Ebbe Rost van Tonningen en de heer Haagmans van bouwbedrijf Vaessen B.V. onthulden samen het bouwbord. Binnenkort start Vaessen B.V. met de uitvoering van de bouw en naar verwachting opent het bad haar deuren begin 2019.

  Het zesbaansbad is met een beweegbare bodem en scheidingswand zo ingericht, dat meerdere groepen gebruikers het bad tegelijk kunnen gebruiken. Het bad meet 25 bij 15 meter en is daarmee net zo groot als het huidige grote bassin.
  Het nieuwe zwembad komt op de plek waar tot vorig jaar de beachvolleybalvelden lagen, met de ingang aan het bestaande parkeerterrein naast Sportcity. Het (auto)verkeer door de wijk zal daardoor naar verwachting afnemen.

  Energiezuinig

  Op het dak van het nieuwe bassin komen zonnepanelen en het badwater wordt op temperatuur gehouden met behulp van de warmte van het rioolwater. Hiernaast heeft het college besloten dat het zwembad geen aardgasaansluiting meer krijgt en volledig all-electric wordt. Dit is nog weinig toegepast in Nederland en het is een primeur in de provincie Utrecht. Deze en andere maatregelen zorgen ervoor dat het nieuwe zwembad een stuk efficiënter met energie omgaat.

  Huidige zwembad open tijdens bouw

  Gebruikers van het huidige zwembad hebben geen last van de bouw. In deze periode blijft het gewoon open. Het huidige combibad zal pas na opening van het nieuwe bad in december 2018 afgebroken worden. Gemeente De Bilt wil volgend jaar plannen uitwerken om op deze plek woningen te bouwen.

  Modern bad

  ‘Het college van burgemeester en wethouders is blij dat straks onze  verschillende gebruikersgroepen in een modern multifunctioneel bassin kunnen spelen, trainen, baantjes trekken en vooral plezier hebben,’ laat verantwoordelijk wethouder Ebbe Rost van Tonningen weten.

  Het nieuwe bad met een afmeting van 25 bij ruim 15 meter biedt ruimte aan zes banen. Het krijgt een deels beweegbare bodem over de lengte en een beweegbare scheidingswand. De wand maakt het mogelijk om op hetzelfde moment in twee delen verschillende temperaturen in te stellen. Door deze technische oplossing kunnen meer doelgroepen tegelijk van het bad gebruikmaken en is het bad efficiënter te benutten.

  Bij de bouw van het nieuwe bad worden ook extra duurzaamheidsmaatregelen toegepast, zoals de techniek riothermie en het aanbrengen van zonnepanelen op het dak van het zwembad. Riothermie houdt kortgezegd in dat er bij de verwarming van het zwembadwater gebruik wordt gemaakt van de warmte van het afvoer (riool) water.

  Eind 2017 heeft het college van B&W besloten dat het zwembad geen aardgasaansluiting meer krijgt en volledig all-electric wordt. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de duurzaamheidsambities van de gemeente.

  Na vergunningverlening en de afronding van de werkzaamheden bouwrijp maken in maart 2018, start de bouw. Het is de verwachting dat eind 2019 het nieuwe zwembad zijn deuren kan openen.