Omgevingsvisie kern De Bilt

De omgevingswet komt eraan. Daarmee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling makkelijker maken. Ook biedt de wet straks meer ruimte voor lokale initiatieven en maatwerk.

In de kern De Bilt is de gemeente al aan de slag met een pilotproject. Doel is samen met bewoners, ondernemers, organisaties en directe partners een omgevingsvisie voor het dorp te ontwikkelen.

Alle informatie over deze omgevingsvisie staat op de speciale website debilt.onzeomgevingsvisie.nl

Waar staan we nu?

Interviews met allerlei ‘sleutelfiguren’ uit De Biltse samenleving en met partners van de gemeente leverden ruim 300 vraagstukken op. Op de gebiedsconferentie van 2 oktober jl. hebben circa 140 bewoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties, de gemeente en haar directe partners in workshops met allerlei uiteenlopende thema’s deze vraagstukken verder uitgewerkt. De resultaten zijn nu verwoord in gespreksonderwerpen met stellingen.
Op debilt.onzeomgevingsvisie.nl/praat-mee kunt u met behulp van stellingen uw mening geven. En, nog belangrijker, ook digitaal met elkaar in gesprek gaan. Dit kan tot en met 11 februari 2018.