Onderdoorgang Leijenseweg

Met de aanleg van een onderdoorgang bij het spoor de Leijenseweg komt er een vlotte en veilige doorstroming van verkeer in de wijk De Leijen.

Voor de bouw van de onderdoorgang moest veel groen worden verwijderd. Als de bouw straks helemaal klaar is gaan wij rond de onderdoorgang weer nieuwe laanbomen, heesters en gazons aanbrengen rond de Leijenseweg vanaf de Spoorlaan tot aan de Massijslaan.

In de voorbereiding op de bouw is eind 2013 samen met een werkgroep van bewoners een groenplan voor de omgeving van de onderdoorgang opgesteld. In dit plan op hoofdlijnen is vastgelegd wat voor soort beplanting waar gaat komen. Dit groenplan is nu vertaald in een beplantingsplan en een plantlijst zodat de hovenier die straks het groen aanplanten precies weet wat waar moet komen te staan.

Langs de hele Leijenseweg komt er een doorgaande boomstructuur. We hebben ervoor gekozen om niet 1 soort maar drie soorten bomen te gaan aanplanten zodat er een gevarieerde bomenrij ontstaat met minder risico’s op ziektes. De bomen langs de weg komen in een brede strook van lage bodembedekkers met daarin narcissen. Aan de zijde van de Perenlaan en Walnootlaan en langs de tuinen van de Geertgen tot Sint Janslaan komt er een gevarieerde hogere heesterbeplanting van bloeiende en wintergroene struiken en enkele sierboompjes. Op de rotonde komt een mooie leiplantaan met een rode haagbeuk en een lage beplanting er omheen. In het komende plantseizoen tussen november 2017 en maart 2018 wordt de nieuwe beplanting aangebracht.

Deze informatie vindt u ook terug in het schematische beplantingsplan (let op: pdf, 8 mb)

Inloopavond

Heeft u vragen over het plan. Dan kunt u langskomen op de inloopavond in de Bremhorst (Jan Provostlaan 163) op dinsdag 23 mei tussen tussen 19.30 en 21.00 uur.

Naast het spoordek, komt er ook een dek over de onderdoorgang voor gemotoriseerd verkeer naar de kantoren en bedrijven achter de Anne Franklaan.

Dit dek wordt niet eerst opgebouwd en daarna op z'n plek gereden, maar gelijk op de juiste plek gebouwd. Hoe dit in zijn werk gaat leest u in de factsheet van de aannemer.

Met enkele bijzondere maatregelen is het gelukt om de vertraging in de aanleg van de onderdoorgang voor een groot deel in te lopen. Door de ontsluiting van de wijk aan te passen, kan er tegelijkertijd gewerkt worden aan de onderdoorgang én aan de nieuwe bypass bij de brandweerpost. Het streven is om de onderdoorgang al in de zomer (deels) in gebruik te nemen.

Hiervoor wordt een tijdelijke ontsluiting van de Anne Franklaan aangelegd. In de periode maart tot juli kunt u de wijk op drie plaatsen in en uit:

  • Via de Alexander Vosmaerlaan vanaf de Leijenseweg
  • Via een tijdelijke ontsluiting van de Anne Franklaan aan de Tweede Brandenburgerweg
  • Via de Kuifeendlaan vanaf de Brandenburgerweg

Het verkeer van en naar de kantoren, winkels en sportvoorzieningen loopt dan over een deel van de Alexander Vosmaerlaan, die hiervoor wordt aangepast. De Anne Franklaan gaat aan de kant van de Leijenseweg dicht. Het bestemmingsverkeer naar de woningen, kantoren en winkels rond de Anne Franklaan en de Alexander Vosmaerlaan wordt via een tijdelijke route vanaf de Tweede Brandenburgerweg naar de Anne Franklaan geleid. Deze route komt op de plek van de huidige fietsdoorsteek. Op het kaartje is deze tijdelijke ontsluiting van de wijk, die ongeveer van maart tot juli duurt, ingetekend. Na deze periode vervalt de tijdelijke ontsluitingssituatie, gaat de tijdelijke ontsluiting van de Anne Franklaan weer dicht en is de wijk via de bypass bij de brandweerpost bereikbaar.

 

 

 

De komende maanden zal er meer vrachtverkeer van en naar de bouwplaats plaats vinden. Dit is nodig voor de afvoer van de grond die ontgraven wordt voor de onderdoorgang. Dit vraagt om extra maatregelen om het verkeer in goede banen te leiden. U kunt daar ook aan bijdragen!

Voor de aanleg van de onderdoorgang wordt er regelmatig groot materieel  aan- en afgevoerd. Met de aannemer is afgesproken dat zij dit niet doen tijdens de ochtendspits of op tijden waarop de scholen in- en uitgaan. Zo kan overlast op de omleidingsroute zo veel als mogelijk beperkt worden. Zodra de aannemer grond gaat afvoeren wordt de ochtendspits nog steeds ontzien. Buiten de ochtendspits worden op drukke tijden en drukke kruisingen extra verkeersregelaars ingezet om er op toe te zien dat alles veilig verloopt.

De afvoer van grond door de wijk vindt plaatst vanaf oktober. Omdat er veel schoolgaande kinderen over de Jan Steenlaan gaan, leggen wij na de zomervakantie contact met de scholen om te kijken hoe zij deze situatie onder de aandacht van de kinderen en de ouders kunnen brengen. Uiteraard kunt u zelf ook bijdragen aan een veilige situatie door de geldende regels te hanteren en de aanwijzingen van de verkeersregelaars op te volgen.

 

 

De onderdoorgang heeft aan één kant een dubbel fietspad, en er komt een rotonde bij de kruising van de Leijenseweg met de Tweede Brandenburgerweg. Ook wordt er een nieuwe weg aangelegd, vanaf de nieuwe rotonde voor de politie en de brandweerkazerne langs. De weg buigt daarna af over de onderdoorgang en gaat verder langs het spoor in de richting van de Talinglaan. Deze weg vervangt de huidige aansluiting van de Anne Franklaan op de Leijenseweg.

Het spoordek van de tunnel wordt naast het spoor opgebouwd. Vervolgens wordt het dek onder het spoor geplaatst. Als dit dek is geplaatst, kan de onderdoorgang worden voltooid zonder dat het treinverkeer daar hinder van ondervindt. Ondertussen wordt aan de zuidzijde van het spoor de rotonde gerealiseerd. De rotonde wordt gefaseerd aangelegd, zodat de gebouwen en percelen in de omgeving altijd bereikbaar blijven.

Om er voor te zorgen dat de wijk tijdens de werkzaamheden goed en op een veilige manier bereikbaar blijft, heeft de gemeente een tijdelijk verkeerscirculatieplan (VCP) opgesteld. Dit plan is zorgvuldig afgestemd met een werkgroep van bewoners.

In onderstaande afbeelding is te zien wat de omleidingsroute is tijdens de werkzaamheden. Regio TV De Bilt heeft een informatief filmpje gemaakt over de omleidingsroute. In het filmpje wordt abusievelijk gezegd dat de Rogier van der Weijdenlaan ook eenrichtingsverkeer wordt. Dit is echter niet het geval. Hier stellen we alleen een tijdelijk parkeerverbod in.

Fietsers

Voor de fietsers is er niet veel veranderd. Zij kunnen gebruik blijven maken van de Jan Steenlaan en de Rembrandtlaan. Bij de fietsoversteken over de weg is duidelijk aangegeven wie voorrang heeft.

Openbaar vervoer

Het openbaar vervoer blijft gewoon door de wijk rijden. Lijn 78 rijdt met kleine bussen door de wijk om mensen van en naar station Bilthoven te brengen. Deze lijn rijdt ook ’s avonds en in het weekend. Lijn 77 rijdt niet meer door de wijk, maar keert bij de rotonde Jan Steenlaan. Op de Rembrandtlaan is een tijdelijke halte ter vervanging van de halte op de Jan van Eijcklaan.

Hulpdiensten

Zie 'Wat te doen bij calamiteiten?'

Samen met de hulpdiensten hebben wij een calamiteitenplan opgesteld, waarbij een aantal scenario’s in relatie tot de bereikbaarheid van de wijk in kaart zijn gebracht. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het scenario dat een vrachtwagen de tunnel bij de Soestdijkseweg blokkeert. Er is in zo'n geval de mogelijkheid voor de hulpdiensten om gebruik te maken van alternatieve routes door fietstunnels, het bos, et cetera.


Bij calamiteiten of onraad op en rondom de bouwplaats kunt u 24 uur per dag contact opnemen met ProRail (zie onder 'Contact').

 

 

&nb

Planning
(deze kan tussentijds wijzigen)
Verwijderen damwanden noordzijde en gedeelte zuidzijde  april - mei 2017
Afbouw noordzijdeapril - mei 2017
Ontgraven bouwkuip zuidzijdeapril - mei 2017
Beton storten voor vloeren en wanden zuidzijdeapril - mei 2017
Openstelling bypass (weg vanaf rotonde over de onderdoorgang naar kantoren en winkels langs spoor)mei 2017
Gedeeltelijke openstelling onderdoorgangeind juli 2017

 

 

 

Voor vragen en/of opmerkingen:

Gemeente De Bilt
Leijenseweg@debilt.nl
T: (030) 228 94 11

U kunt voor meer informatie en vragen ook langs bij het informatiecentrum (Bilthoven Bouwt) in de boekhandel op Julianalaan 1 in Bilthoven. Openingstijden:

  •     Woensdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur
  •     Vrijdagmiddag tussen 14.00 en 17.00 uur
  •     De eerste en derde zaterdag van de maand tussen 11.00 en 14.00 uur

Voor een kijkje achter de schermen en actueel nieuws:

Volg ons op Facebook. Op onze pagina plaatsen we regelmatig foto's van het werk en de laatst updates over de werkzaamheden.

Bij calamiteiten of onraad:

Klantcontact Prorail
T: (0800) 776 72 45