Ontwikkeling omgeving Buys Ballotweg

Het gebied rondom de Buys Ballotweg in De Bilt wordt opnieuw ontwikkeld. Er wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd met daarin basisschool De Regenboog, buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep van Kinderopvang De Bilt. Ook komt er een nieuwe gymzaal en bouwt Small Society naast het IKC een kinderdagverblijf. Op termijn krijgt de openbare ruimte een opknapbeurt.

De nieuwbouw van kinderdagverblijf Small Society is in volle gang. Het streven is om na de zomervakantie het kinderdagverblijf in gebruik te nemen.

Op 1 maart jl. heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Buys Ballotweg e.o. Het beroep is niet ontvankelijk verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de volgende stappen gezet worden om de nieuwbouw van IKC De Regenboog te realiseren.

Aan de Buys Ballotweg ter hoogte van de Eurusweg en op de hoek van de Hessenweg en de Eurusweg wil ontwikkelaar PlanVast woningen realiseren. Het plan omvat een zestal grondgebonden rijwoningen aan de Buys Ballotweg en een appartementengebouw op de hoek van de Hessenweg – Eurusweg met hierin ruimte voor detailhandel en/of wonen op de begane grond en een tweetal appartementen op de verdiepingen.

Ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld

De ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling aan de Eurusweg, Hessenweg, Buys Ballotweg zijn in september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Met de vaststelling van dit ruimtelijk kader komt de ontwikkeling weer een stap dichterbij.

Procedure

Om het plan te realiseren is het nodig om een planologische procedure te doorlopen. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om hiervoor een vergunningaanvraag te doen, in afwijking van het huidige bestemmingsplan. Dit is een Wabo-projectbesluitprocedure. De wettelijke doorlooptijd van deze procedure is 26 weken. Tijdens de procedure wordt een ontwerpbesluit bekendgemaakt en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er kunnen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend worden. De publicatie vindt plaats via overheid.nl, u kunt zich aanmelden voor de e-mailservice.

De komende maanden wordt alles gereedgemaakt om een aanvraag om  omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van het IKC in te dienen. Ook  wordt de aanbesteding voorbereid. De start van de bouw is naar verwachting begin 2018. Op het moment dat de planning hiervoor bekend is wordt u geïnformeerd.

Voor meer informatie over de Buys Ballotweg en IKC De Regenboog kunt u contact opnemen met projectleider Maarten Gipon van de gemeente De Bilt via e-mail m.gipon@debilt.nl  of telefoon 030 - 228 96 28.

Meer informatie over de ontwikkeling van de Eurusweg vindt u op www.nieuwbouwdebilt.nl

U kunt ook contact opnemen met de heer Ronald Vos van ontwikkelaar PlanVast via e-mail info@planvast.nl  of  telefoon 06 - 12 96 73 82 of de projectleider Marianne van Ammers van de gemeente De Bilt via e-mail m.vanammers@debilt.nl  of telefoon 030 - 228 94 25.

Buys Ballotweg en IKC De Regenboog

Projectleider gemeente De Bilt

Maarten Gipon
E-mail: m.gipon@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 96 28

Eurusweg

Ontwikkelaar PlanVast

Ronald Vos
E -mail: info@planvast.nl
Telefoon: 06 -12 96 73 82

Projectleider gemeente De Bilt

Marianne van Ammers
E-mail: m.vanammers@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 94 25