Ontwikkeling omgeving Buys Ballotweg

Het gebied rondom de Buys Ballotweg in De Bilt wordt opnieuw ontwikkeld. Er wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd met daarin basisschool De Regenboog, buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep van Kinderopvang De Bilt. Ook komt er een nieuwe gymzaal en bouwt Small Society naast het IKC een kinderdagverblijf. Op termijn krijgt de openbare ruimte een opknapbeurt.

Op maandag 25 april is gestart met het bouwrijp maken van de grond voor het nieuwe kinderdagverblijf van Small Society. Met Small Society en basisschool De Regenboogschool zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken besproken. De werkzaamheden zijn gestart in de schoolvakantie in mei. Zo is de fietsenstalling gesloopt en is een nieuwe fietsparkeerplek op het schoolplein gerealiseerd.

Het ontwerp van IKC De Regenboog met daarin de school,  de buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep  is nagenoeg gereed. Een laatste toetsing door alle partijen vindt nu plaats. Daarna kan de vervolgplanning worden opgesteld.

Aan de Buys Ballotweg ter hoogte van de Eurusweg en op de hoek van de Hessenweg en de Eurusweg heeft ontwikkelaar PlanVast de intentie om woningen te realiseren.  Deze plannen zijn niet nieuw. Ook in 2014 is al over deze plannen gesproken en heeft u hier wellicht al eens over gehoord. De ontwikkelaar van destijds is begin 2015 failliet gegaan, waardoor de plannen enige tijd stil hebben gelegen. PlanVast is de nieuwe eigenaar van de gronden en wil de plannen van destijds graag realiseren.
Afgelopen periode heeft PlanVast samen met de gemeente de plannen verder vorm gegeven. De gemeente staat welwillend tegenover deze ontwikkeling zoals die nu vorm lijkt te krijgen en is blij dat er een nieuwe invulling komt voor deze locatie. De gemeenteraad vergadert naar verwachting in september over dit ruimtelijk kader. 

Alternatieve tekst voor de afbeelding.

Informatieavond

Tijdens een informatieavond op 20 juni in de Regenboogschool hebben ontwikkelaar PlanVast en de gemeente De Bilt belangstellenden geïnformeerd over het voorlopige ontwerp van de woningbouwplannen en de stappen die nu genomen gaan worden. Als u de presentatie van de avond wilt ontvangen stuur dan een e-mail aan projectleider Marianne van Ammers.

Achtergrond

De woningbouwplannen omvatten een zestal grondgebonden rijwoningen aan de Buys Ballotweg en een appartementengebouw op de hoek van de Hessenweg – Eurusweg met hierin ruimte voor detailhandel en of wonen op de begane grond en een tweetal appartementen op de verdiepingen. Zie ook www.nieuwbouwdebilt.nl 

Ontwikkelaar PlanVast
Ronald Vos
info@planvast.nl
06 -12 96 73 82

Projectleider gemeente De Bilt
Marianne van Ammers
m.vanammers@debilt.nl
030 - 228 94 25