Ontwikkeling omgeving Buys Ballotweg

Het gebied rondom de Buys Ballotweg in De Bilt wordt opnieuw ontwikkeld. Er wordt een Integraal Kindcentrum (IKC) gebouwd met daarin basisschool De Regenboog, buitenschoolse opvang en mogelijk een peutergroep van Kinderopvang De Bilt. Ook komt er een nieuwe gymzaal.Op termijn krijgt de openbare ruimte een opknapbeurt.

Op 1 maart 2017 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Buys Ballotweg e.o. Het beroep is niet ontvankelijk verklaard. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden en kunnen de volgende stappen gezet worden om de nieuwbouw van IKC De Regenboog te realiseren.

Aan de Buys Ballotweg ter hoogte van de Eurusweg en op de hoek van de Hessenweg en de Eurusweg wil ontwikkelaar PlanVast woningen realiseren. Het plan omvat een zestal grondgebonden rijwoningen aan de Buys Ballotweg en een appartementengebouw op de hoek van de Hessenweg – Eurusweg met hierin ruimte voor detailhandel en/of wonen op de begane grond en een tweetal appartementen op de verdiepingen.

Ruimtelijke randvoorwaarden vastgesteld

De ruimtelijke randvoorwaarden voor de ontwikkeling aan de Eurusweg, Hessenweg, Buys Ballotweg zijn in september vorig jaar vastgesteld door de gemeenteraad. Met de vaststelling van dit ruimtelijk kader komt de ontwikkeling weer een stap dichterbij.

Procedure

Om het plan te realiseren is het nodig om een planologische procedure te doorlopen. De ontwikkelaar heeft er voor gekozen om hiervoor een vergunningaanvraag te doen, in afwijking van het huidige bestemmingsplan. Dit is een Wabo-projectbesluitprocedure. De wettelijke doorlooptijd van deze procedure is 26 weken. Tijdens de procedure wordt een ontwerpbesluit bekendgemaakt en gedurende zes weken ter inzage gelegd. Er kunnen zienswijzen op het ontwerpbesluit ingediend worden. De publicatie vindt plaats via overheid.nl, u kunt zich aanmelden voor de e-mailservice.

De aanbesteding heeft geen inschrijvingen opgeleverd voor de nieuwbouw van IKC De Regenboog. Dit is toe te schrijven aan de druk waaraan de bouwwereld op dit moment onderhevig is. Voor een nieuwe aanbestedingsronde heeft de gemeente daarom de afgelopen tijd nieuwe en actuele informatie uit de bouwwereld verzameld. Deze informatie vormt de basis van de nieuwe aanbesteding, die daarmee naar verwachting wél passende inschrijvingen zal opleveren. Na het ontvangen van die inschrijvingen is er duidelijkheid over de planning van de werkzaamheden.

Buys Ballotweg en IKC Regenboog

Projectleider gemeente De Bilt

Maarten Gipon
E-mail: m.gipon@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 96 28

Eurusweg

Ontwikkelaar PlanVast

Ronald Vos
E -mail: info@planvast.nl
Telefoon: 06 -12 96 73 82

Projectleider gemeente De Bilt

Marianne van Ammers
E-mail: m.vanammers@debilt.nl
Telefoon: 030 - 228 94 25