Reconstructie Oranje Nassaulaan e.o.

De Oranje-Nassaulaan, Dillenburglaan en Willem de Zwijgerlaan worden gereconstrueerd. De slechte staat van de riolering is de belangrijkste aanleiding om deze straten een grondige opknapbeurt te geven.

Actueel

Voorafgaande aan de werkzaamheden is onderzocht of het mogelijk zou zijn om grasbetontegels in de bermen aan te brengen ter bescherming van het gras wanneer er geparkeerd wordt. Aanvankelijk leken de wortels van de bomen in de weg te zitten, maar tijdens de werkzaamheden bleek, dat de boomwortels op veel plaatsen dieper zitten. Hierdoor is het op veel plekken tussen de Paltzerweg en de Dillenburglaan toch goed mogelijk om beschermende grasbetontegels aan te brengen. De tegels hebben een open structuur zodat het gras door de tegels heen kan groeien.

In de tweede week van maart zijn de aanwonenden geïnformeerd over de mogelijkheid van grasbetontegels en zijn zij uitgenodigd om kenbaar te maken of zij deze wel of niet wensen. Uit de reacties blijkt, dat het merendeel van de aanwonenden de grasbetontegels wenst. De aannemer zal ze de komende weken aanbrengen en streeft ernaar om half april alle werkzaamheden te hebben afgerond. Ook komen er vier extra lichtmasten bij en worden alle masten voorzien van led-lampen.

Het vervangen van de verouderde riolering is het voornaamste doel van het project. Daarnaast biedt deze rioolvervanging de mogelijkheid om het wegprofiel aan te passen. Belangrijk speerpunt is hierbij dat het straatbeeld, met een laan van grote bomen aan weerszijde van de weg, behouden blijft.

Bomenonderzoek

Om het behoud van de bestaande bomen zoveel mogelijk te garanderen, heeft de gemeente onderzoek laten uitvoeren naar de effecten die de werkzaamheden kunnen hebben op de bomen. 

Het bodemonderzoek bestaat uit:

Samengevat zijn de belangrijkste conclusies van het bomenonderzoek voor het ontwerp van dit project:

  1. Twee bomen, zoals deze zijn weergegeven in het voorlopig ontwerp, hebben onvoldoende toekomstverwachting. Het advies is daarom om deze bomen te vervangen.
  2. De werkzaamheden aan het hoofdriool kunnen worden uitgevoerd, zonder dat de bomen hiervan schade ondervinden. Voor het vervangen van de huisaansluitingen moet de aannemer speciale voorzieningen treffen.
  3. Het parkeren in de berm heeft niet geleid tot zichtbare schade aan de bomen. Het aanbrengen van officiële parkeerplaatsen in de berm leidt ertoe dat 36 grote bomen niet behouden kunnen blijven. Daarom is er in het voorlopig ontwerp gekozen om de bestaande situatie met parkeren in de berm te handhaven en geen officiële parkeerplaatsen aan te brengen.

De planning van het project zal in hoofdlijnen als volgt zijn:

  • Start uitvoering: 16 november 2015
  • Oplevering uiterlijk: 15 april 2016

Tijdens de werkzaamheden kunt u met vragen over de uitvoering terecht bij de mensen van de aannemer op het werk. Ook kunt u contact opnemen met onze toezichthouder Bart van Malsen, via 06 53 94 45 20 of per e-mail MalsenB@debilt.nl.

Informatieavond

Op 25 juni 2015 is een eerste informatieavond geweest. Tijdens deze avond hebben we wensen en knelpunten uit de buurt verzameld. Bij het opstellen van het voorlopig ontwerp hebben we hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden. We hebben echter niet alle wensen en knelpunten in het ontwerp kunnen aanpassen. Een toelichting hierop vindt u in dit overzicht.

Op 21 september 2015 hebben we een tweede informatieavond georganiseerd. Tijdens deze avond is een nadere toelichting gegeven op het voorlopig ontwerp, het bomenonderzoek en op het al dan niet meenemen van de wensen uit de buurt. Het doel van deze avond was het vastellen van het ontwerp.