Tijdelijke parkeerplaats Driehoek centrum Bilthoven

Op de zogenaamde Driehoek in het centrum van Bilthoven zijn 140 extra parkeerplaatsen aangelegd. Deze parkeerplaatsen zijn bedoeld voor kort parkeren. Op het Vinkenplein blijft ook tijdens de bouwwerkzaamheden een aantal parkeerplaatsen voor kort parkeren beschikbaar. Voor lang parkeren kunt u terecht op de P+R  Rembrandtlaan in Bilthoven.

Op de Driehoek zijn 3 gehandicaptenparkeerplaatsen gerealiseerd. Deze zijn breder dan een gewone parkeerplaats. In de blauwe zone (hele centrum, inclusief Driehoek) mag houder van gehandicaptenparkeerkaart overigens onbeperkt parkeren.

Bewoners van het centrum dienen tussen 9 en 18 uur buiten de blauwe zone te parkeren. Dat sluit aan bij het geldende parkeerbeleid in het centrum van Bilthoven. Dit parkeerbeleid is niet nieuw, maar al meer dan 15 jaar geleden vastgesteld.

Als onderdeel van de gehele ontwikkeling van het centrum van Bilthoven, zou op het braakliggende terrein bij het station, bebouwing (woningen en winkels) komen. Ontwikkelaars konden hier eind 2015 voorstellen voor indienen. In het voorjaar van 2017 heeft het college besloten deze ontwikkeling aan te houden omdat nog niet goed in te schatten is, wat het effect van deze ontwikkeling zal zijn op de rest van de ontwikkelingen in het centrum. De afgelopen tijd is het terrein beperkt opengesteld voor parkeren en wordt dus nu als volwaardig parkeerterrein ingericht.

Projectleider: Matthé Rijs
Telefoon: 030 - 228 91 28
E-Mail: m.rijs@debilt.nl 

Assistent-projectleider: Saskia Beuman
Telefoon: 030 - 228 95 44
E-mail: s.beuman@debilt.nl