Proef parkeerzone Oude Dorp De Bilt

Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen is de gemeente een proef gestart met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen. Bezoekers kunnen maximaal twee uur parkeren met een parkeerschijf. Voor bewoners en ondernemers gelden ontheffingen.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Om de parkeerdruk te verminderen voert de gemeente bij wijze van proef op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone in met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is in 2018 gratis. Na een evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven. In de proefperiode monitort de gemeente samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark of de parkeerdruk afneemt.

Gebied blauwe zone Oude Dorp

De parkeerzone geldt voor beide zijden van de Dorpsstraat v.o. Steenstraat (tussen de Bilthovenseweg en de Burgemeester De Withstraat), de Burgemeester De Withstraat (tussen Jasmijnstraat en Dorpsstraat v.o. Steenstraat), Kapelweg, Biltstein en het parkeerterrein voor De Witte Swaen.

Op de kaart hieronder staan de straten van de parkeerzone blauw gemarkeerd.

Het gebied waar de blauwe zone wordt ingevoerd (klik op de afbeelding om te vergroten).

Aanvraag ontheffing

Als uw kenteken geregistreerd is in het gebied (Dorpsstraat, Biltstein, Burg. De Withstraat, Kapelweg, De Witte Swaen) dan krijgt u automatisch een parkeerkaart bewoners of bedrijven toegezonden en een parkeerkaart bezoekers. Als u nog niets heeft ontvangen, dan kunt u een kaart aanvragen via info@debilt.nl. Bij de gemeentebalie kunt u ook een dagontheffing vragen voor uw bezoekers. Gedurende de proefperiode 2018 worden ontheffingen gratis verstrekt

Bij de aanvraag moet u aannemelijk maken dat een ontheffing noodzakelijk is voor gebruik. Per kaart zijn onderstaande gegevens nodig.

 • Parkeerkaart Bewoners: naam en adres aanvrager in blauwe zone, kenteken, kentekenbewijs, reden aanvraag
 • Parkeerkaart Bezoekers: naam en adres aanvrager, bezoekadres in gebied, kenteken, kentekenbewijs, reden aanvraag (meerdere keren per jaar nodig anders dagontheffing)
 • Parkeerkaart Bedrijven: naam aanvrager en adres bedrijf in blauwe zone, naam werknemer, kenteken, reden aanvraag
 • Dagontheffing, verkrijgbaar bij balie van het gemeentehuis: naam aanvrager en adres
  Voor incidentele bezoekers in blauwe zone, langer dan 2 uur parkeren nodig. Maximaal 2 ontheffingen per adres. Dagontheffingen zijn voor bewoners flat Biltsteyn ook verkrijgbaar bij de huismeester. Grote bedrijven (niet de horeca) met veel incidentele bezoekers kunnen meerdere dagontheffingen aanvragen.

Ontheffingen voor hulpverleners en onderhoudsbedrijven

Vaak kunt u gebruik maken van de uitgegeven bezoekerskaart of dagontheffing van het adres wat u bezoekt. Als u regelmatig meerdere adressen bezoekt in het gebied en vaak langer dan 2 uur moet parkeren kunt u ook zelf een ontheffing aanvragen voor bezoekers of een dagontheffing ophalen bij het gemeentehuis.

Andere auto

Geef via info@debilt.nl uw naam en adres, uw nummer op de parkeerkaart en uw nieuwe kenteken door. U kunt vervolgens gebruik maken van de huidige parkeerkaart

Caravan, motor en aanhanger

Voor motor en aanhangers zijn geen aparte ontheffingen nodig. Een caravan kan achter uw auto (met ontheffing op dashbord) gekoppeld een dag in de blauwe zone parkeren. Stallen en meerdere dagen parkeren moet buiten het gebied.

Parkeerkaart niet (meer) nodig?

Als u uw parkeerkaart niet meer nodig heeft omdat u geen auto (meer) heeft of u uit het gebied gaat verhuizen moet u deze terug sturen naar de gemeente: Antwoordnummer 43, 3720 VB    Bilthoven (postzegel is niet nodig).

Als u langer wilt parkeren dan 2 uur en naar het centrum Utrecht /USP wilt reizen, kunt u het beste een van de alternatieven kiezen:

 • Gebruikmaken van Park & Ride (P&R) de Uithof of P&R station Bilthoven
 • De fiets nemen naar de bushalte Utrechtseweg
 • Gebruikmaken van andere bushalten (liefst met de fiets)
 • Carpoolen of meerijden met iemand naar de bushalte
 • Buiten de blauwe zone parkeren (op plekken waarbij de mogelijke parkeeroverlast voor directe omwonenden gering is).
ActiviteitDatum
Aanbrengen zonering22 mei - 8 juni 2018
Verspreiding parkeerkaarten, ontheffingen en informatie4 - 8 juni 2018
Start proef parkeerzone    11 juni 2018
EvaluatieNajaar 2018

De gekozen oplossingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep. In een paar bijeenkomsten zijn de problemen in kaart gebracht en geanalyseerd en oplossingsrichtingen bedacht. Begin 2017 is hierover een bewonersavond georganiseerd. De Vereniging Het Oude Dorp heeft een enquête onder bewoners/ondernemers uitgevoerd en vertaald in een parkeeradvies aan de gemeente. Afgelopen januari organiseerden vereniging en gemeente samen voor alle belanghebbenden een drukbezochte inloopavond over de voorgenomen maatregelen.

Voor aanvragen ontheffing voor bewoners en bedrijven in de zone:
info@debilt.nl
Zie ook informatie op deze pagina bij kopje Ontheffing

Voor inhoudelijke vragen over de blauwe zone:
Wouter Le Fevre, projectleider gemeente De Bilt
030 – 22 89 411
w.lefevre@debilt.nl