Proef parkeerzone Oude Dorp De Bilt

Om de parkeerdruk in het Oude Dorp in De Bilt te verminderen start de gemeente een proef met een blauwe parkeerzone op doordeweekse dagen. Ook is er een informatieavond voor bewoners en belanghebbenden op woensdag 31 januari 2018.

Inwoners en ondernemers in het Oude Dorp in De Bilt ervaren regelmatig parkeeroverlast. Een parkeertelling liet in 2016 zien dat ongeveer 40 plaatsen gebruikt worden door automobilisten die met het openbaar vervoer of de fiets verder reizen naar de stad Utrecht.

Om de parkeerdruk te verminderen wil de gemeente bij wijze van proef op doordeweekse dagen tussen 10.00 en 18.00 uur een blauwe zone invoeren met een maximum parkeerperiode van twee uur. Inwoners en bedrijven in het gebied kunnen een ontheffing aanvragen; deze is in 2018 gratis. Na een evaluatie van de proef bepaalt de gemeente of in 2019 leges moeten worden geheven.

In de proefperiode monitort de gemeente samen met de Vereniging Het Oude Dorp en Bewonersvereniging Kloosterpark of de parkeerdruk afneemt.

Gebied blauwe zone Oude Dorp

Bekijk het gebied waar de blauwe zone wordt ingevoerd op de kaart:

Kaart blauwe zone oude dorp (PDF)

Tekstvariant:
De parkeerzone geldt voor beide zijden van de Dorpsstraat v.o. Steenstraat (tussen Zorgvliet en de Burg. De Withstraat), de Burg. De Withstraat (tussen Jasmijnstraat en Soestdijkseweg Noord), Kapelweg, Biltstein en het parkeerterrein voor De Witte Swaen.

Informatieavond woensdag 31 januari 2018

Voor bewoners en belanghebbenden is er een informatieavond. Zij hebben hiervoor een uitnodiging ontvangen per brief (PDF)

ActiviteitDatum
Overleg omwonendenJanuari 2018
Publicatie ontwerpverkeersbesluitFebruari 2018
Vaststelling verkeersbesluitApril 2018
Start proef parkeerzone    April 2018
EvaluatieNajaar 2018

De gekozen oplossingen zijn tot stand gekomen in samenwerking met een werkgroep. In een paar bijeenkomsten zijn de problemen in kaart gebracht en geanalyseerd en oplossingsrichtingen bedacht. Begin 2017 is hierover een bewonersavond georganiseerd. De Vereniging Het Oude Dorp heeft een enquĂȘte onder bewoners/ondernemers uitgevoerd en vertaald in een parkeeradvies aan de gemeente. 

Rob Ogink, projectleider gemeente De Bilt
Telefoon: 030 - 228 95 37
E-mail: r.ogink@debilt.nl