Om de kruising veiliger en overzichtelijker te maken en de doorstroming te verbeteren, worden de volgende maatregelen genomen:

  • aanleg van een fietstunnel aan de noordkant van de Utrechtseweg onder de Amersfoortseweg
  • reconstructie van de opstelstroken van Utrecht richting Amersfoort
  • verlenging van de rechtsafstrook van Amersfoort naar Utrecht
  • vervanging van de verkeerslichten

De werkzaamheden aan de kruising starten 11 april en duren naar verwachting tot eind van het jaar.

  • april: kappen en verplanten van bomen en het uitvoeren van onderzoeken
  • juni en juli: voorbereidende werkzaamheden zoals het aanbrengen van tijdelijke verhardingen zodat het verkeer ook tijdens de werkzaamheden doorgang kan vinden
  • juli t/m oktober: aanbrengen fietstunnel, aanpassen wegen, vervangen verkeerslichten en wegverlichting en aanbrengen groen
  • oktober t/m eind 2016: afrondende werkzaamheden.

Als voorbereiding op de reconstructie van de kruising zal een aantal bomen langs zowel de Utrechtseweg als de Amersfoortseweg gekapt en verplant worden. Voor de gekapte bomen zullen binnen een jaar nieuwe bomen worden teruggeplant. Deze komen elders langs de N237 te staan.

Het kappen en verplanten van de bomen wordt uitgevoerd in de week van 11 - 15 april. De werkzaamheden leveren enige hinder op voor het verkeer; om veilig te kunnen werken moet buiten de spits om namelijk één rijstrook worden afgesloten. Er blijft per rijrichting altijd één rijstrook beschikbaar, zodat het verkeer altijd doorgang heeft.

Handige links