Reconstructie Plutolaan en Zonneplein

Tussen mei en december vernieuwt de gemeente de 55 jaar oude rioolleidingen onder de Plutolaan en het Zonneplein in Bilthoven. Het regenwater wordt via een apart rioolstelsel opgevangen en afgevoerd naar een wadi in het plantsoen van het Zonneplein. Hier kan het op een natuurlijke wijze door de bodem worden opgenomen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn. Ook kunt u als omwonende last hebben van het geluid van graafmachines en ander materieel. De nodige omleidingen worden met borden aangegeven. De aannemer en de netbeheerders spannen zich ervoor in om de overlast tot een minimum te beperken. Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen te voet bereikbaar, maar de lanen worden tijdelijk wel afgesloten voor autoverkeer. Aanwonenden moeten er rekening mee houden, dat zij hun auto eventueel een tijdje elders moeten parkeren. Alle woningen blijven altijd bereikbaar voor de hulpdiensten.

Langer werk aan waterleiding (25 mei 2016)

De werkzaamheden aan de waterleidingen nemen meer tijd in beslag. Dat betekent dat we in de Plutolaan 2 tot 4 vier weken laten beginnen aan de vernieuwing van het riool.

Nieuwe inrichting voor Plutolaan en Zonneplein

Vanaf 30 mei werkt de gemeente aan de vernieuwing van de rioolleidingen onder de Plutolaan en het Zonneplein in Bilthoven. Aan het einde van de werkzaamheden zijn ook de straten en het groen opnieuw ingericht. De afvalcontainers gaan ondergronds en er komen extra parkeervakken en snelheidsremmende verkeersplateaus. Ook in de Neptunuslaan, Saturnuslaan en Uranuslaan gaat de schop de grond in. Tot slot richt de gemeente het afgesloten deel van het Zonneplein in als een aaneengesloten plantsoen met een wandelpad. De werkzaamheden duren tot eind van dit jaar.

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, werkt de gemeente samen met de beheerders van het gas-, elektra- en waterleidingnet, Stedin en Vitens. In maart zijn deze gezamenlijk begonnen met het vervangen van hun kabels en leidingen. Dit gebeurt grotendeels met het graven van smalle sleuven in de trottoirs, parkeervakken en groenstroken. Deze werkzaamheden vonden ook plaats in de Neptunuslaan, Saturnuslaan en Uranuslaan. In de Plutolaan en het Zonneplein vernieuwt de gemeente het riool en de buitenruimte als de kabels en leidingen gereed zijn.

De aannemers slaan hun materiaal op langs de afgesloten rijbaan naast het plantsoen van het Zonneplein. Aan het einde van de werkzaamheden, in het late najaar, ruimen we alles op en richten we de opslagplek in als park.

Tijdelijke omleiding najaar

Gemeente en nutsbedrijven vervangen het riool en de kabels en leidingen tot in de Planetenbaan, gezien vanaf het Zonneplein. Dat betekent, dat die kruising ergens in het najaar tijdelijk is afgesloten en het verkeer op de Planetenbaan wordt omgeleid wanneer de gemeente daar aan de gang zijn. De bus rijdt dan even via de 1e Brandenburgerweg en de haltes langs de Planetenbaan zijn tijdelijk buiten gebruik.

Ondergrondse containers

We weten nog niet precies wanneer, maar tijdens de herinrichting gaan we ook de bovengrondse afvalcontainers vervangen door ondergrondse containers. Deze containers blijven toegankelijk; u heeft er geen pasje voor nodig. Voor de inzameling van uw restafval verandert er niets.

Plantsoen Zonneplein

Het sluitstuk van alle werkzaamheden is, dat we het parkje aan het Zonneplein opnieuw gaan inrichten. Het afgesloten deel van de straat zaaien we in als grasveld en er komt een wandelpad. Achter de kerk komt een verlaging in het plantsoen. Hier kan overtollig regenwater uit de buurt zich verzamelen en op een natuurlijke manier in de bodem zakken, een zogenaamde wadi. Op deze manier verdwijnt het niet in het riool.

Ingangen appartementen Plutolaan

Op verzoek van bewoners van de appartementen aan de Plutolaan hebben we gekeken naar het fietsparkeren bij de ingangen van de gebouwen. In overleg met de woonstichting SSW hebben we gekozen om het trottoir naar de ingangen te verbreden en op alle plekken hekken neer te zetten om fietsen tegenaan te zetten. De bedoeling hiervan is, dat de toegangen ongehinderd toegankelijk blijven.

 

 

De afrondende werkzaamheden vinden in maart/april 2017 plaats.

Aanwonenden hebben kunnen meedenken over de inrichting van de buitenruimte tijdens een informatieavond in juni 2015. Hun wensen en knelpunten zijn verzameld en waar mogelijk in het definitieve ontwerp verwerkt. Tot half januari 2016 was er nog gelegenheid om suggesties voor verbetering van het ontwerp in te dienen. Op 23 februari heeft het college van B&W het ontwerp vastgesteld en daarmee groen licht gegeven voor de uitvoering

Een belangrijk deel van de graafwerkzaamheden vindt plaats in de openbare groenstroken, die voor de huizen liggen. Een aantal bewoners heeft hierin naar eigen inzicht planten en struiken geplant of is dit volgend jaar misschien van plan. Wij stellen hen in de gelegenheid om zelf hun planten en struiken te verwijderen voordat de graafwerkzaamheden beginnen.

Als de werkzaamheden zijn afgerond kunt u kosteloos een stuk groen adopteren

Algemene vragen

Paul Verweij
Projectleider gemeente
030-228 95 38
p.verweij@debilt.nl

Vragen over de uitvoering

Bart van Malsen
Toezichthouder gemeente
06 - 53 94 45 20

b.vanmalsen@debilt.nl

 

 

Extra informatie