Reconstructie Venuslaan Bilthoven

In het najaar van 2016 vernieuwt de gemeente De Bilt de riolering en de inrichting van de Venuslaan in Bilthoven. Ook de aansluitingen op de Planetenbaan en de Jupiterlaan worden onder handen genomen om ze verkeersveiliger te maken.

Voorafgaand aan deze werkzaamheden vernieuwen de nutsbedrijven hun eigen kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode juli tot september. De verwachting is dat alle werkzaamheden in november klaar zijn.

De werkzaamheden zijn afgerond. Begin 2017 wordt het groen aangeplant.

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (een deel) van de straat niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemers spannen zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.

Aanwonenden hebben in februari en maart per e-mail wensen en knelpunten over de inrichting van de buitenruimte kunnen doorgeven aan de projectleider. Deze zijn verzameld en waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. 

Na het vervangen van het riool herstellen we de rijbaan en parkeervakken van de Venuslaan met nieuwe, heidepaars kleurige stenen. Deze kleur stenen wordt bij veel nieuwe straten in de gemeente toegepast. De parkeervakken zijn grijs en zwart, zodat deze duidelijk herkenbaar zijn. De trottoirs worden vervangen met nieuwe grijze tegels. Op verzoek van bewoners maken we drie extra parkeervakken vlakbij de kruising met de Jupiterlaan. De bestaande struiken worden hierop aangepast en opnieuw ingeplant. De bomen in de straat blijven gehandhaafd en de plantvakken worden vergroot. 

De gemeente ontvangt regelmatig klachten over te hard rijden in de wijk. We verbeteren daarom de verkeersveiligheid met enkele maatregelen om het verkeer met gepaste snelheid door de straat te laten rijden: een inrit op de aansluiting met de Planetenbaan, een verkeersplateau op de aansluiting met de Jupiterlaan en ook in de Venuslaan zelf komt er een verkeersplateau. De plateaus zijn goed herkenbaar door de gele betonstraatstenen. Bij het bepalen van de locaties van de plateaus is rekening gehouden met de inritten. 

Paul Verweij
Projectleider gemeente
030 - 228 95 38
p.verweij@debilt.nl

Extra informatie