Verder zal er aan de indeling van de weg weinig veranderen. De bomen blijven gespaard en na afloop worden de bermen opnieuw ingezaaid. De rioolaansluitingen, onder de inritten gelegen, worden tussen de straat en de erfgrens vervangen. Daarna worden alle inritten hersteld met uniforme bestrating. In overleg met de aannemer kunnen de aanwonenden tegen een meerprijs te laten herstellen met gebakken klinkers.

Globaal ziet de planning er als volgt uit:

Ontwerp ter inzagefebruari 2016
Vaststelling ontwerpmaart 2016
Vernieuwing riool/buitenruimtemei-juli 2016

Tijdens de werkzaamheden zijn er perioden waarin (delen) van de straten niet of niet goed bereikbaar zijn en waarin omwonenden hinder kunnen ondervinden van het geluid van graafmachines en ander materieel. De aannemer spant zich ervoor in om deze overlast tot een minimum te beperken. Alle woningen blijven te allen tijde bereikbaar voor hulpdiensten.        

Aanwonenden hebben in december en januari via mail hun opmerkingen kunnen maken over de inrichting van de buitenruimte. Hun wensen en knelpunten zijn verzameld en waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Tot 29 februari 2016 is er gelegenheid om suggesties tot kleine verbetering van het ontwerp in te dienen bij de projectleider.

 Na het vervangen van het riool herstellen we de rijbaan van de Wagnerlaan met de bestaande stenen. Om het verkeer in de straat met gepaste snelheid te laten rijden, komen er op de kruisingen van de Wagnerlaan met de Bachlaan en de Lassuslaan verkeersplateaus. Ook in de Wagnerlaan zelf komen er drie plateaus. Bij het bepalen van de locaties van de plateaus is rekening gehouden met de inritten.

Alle plateaus worden van gele betonstraatstenen gemaakt, zodat ze goed herkenbaar zijn, behalve die op de kruising met de Bachlaan. In de toekomst wordt de Bachlaan een groot plateau. Daarom hebben we gekozen om hier geen gele stenen toe te passen, maar om de bestaande stenen te laten liggen. Ter verbetering van de verkeersveiligheid laat de gemeente de bocht van de Lassuslaan naar de Wagnerlaan scherper maken, zodat het verkeer rustiger de bocht moet nemen.

Tijdens de werkzaamheden worden de inritten vanaf de straat tot aan de erfgrens opgebroken en weer hersteld. Bij sommige woningen is dit nodig omdat de rioolaansluiting van de woning onder de inrit ligt. Bij andere woningen is de inrit van dusdanige kwaliteit, dat deze moet worden vervangen. Inritten, gemaakt van straatstenen van goede kwaliteit, worden in de bestaande situatie teruggebracht.

Sommige inritten zijn gemaakt van asfalt of grind. Als dit het geval is, komen er op gebakken klinkers gelijkende wijnrode betonstraatstenen voor terug. Een foto van dergelijke bestrating vindt u hieronder. Aanwonenden kunnen er ook voor kiezen om hun inrit tegen een meerprijs te laten herstellen met gebakken klinkers. Heeft u nog geen inrit? U kunt deze aanvragen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.nl

Alternatieve tekst voor de afbeelding.

NaamPaul Verweij
Functieprojecteider gemeente
Telefoon030 - 228 95 38
E-mailadresp.verweij@debilt.nl