Verbetering kruising Soestdijkseweg Zuid De Bilt

De Soestdijkseweg Zuid is voor fietsers, automobilisten en openbaar vervoer een belangrijke verbinding tussen het treinstation in Bilthoven en het Utrecht Science Park in Utrecht, niet in de laatste plaats voor inwoners en medewerkers  en bezoekers van bedrijven langs deze route.

Samen met de provincie Utrecht verbetert de gemeente De Bilt de kruising op een paar punten, zodat al het verkeer soepeler en veiliger kan doorstromen.

De kruising wordt uitgebreid met een vrije busbaan, nieuwe verkeerslichten, veiliger fietsoversteekplaatsen en twee ondergrondse wildpassages. De werkzaamheden duren tot medio maart 2018 en gaan gepaard met twee weekendafsluitingen.

Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

  • Tussen de Utrechtseweg en de eerste bushalte op de Soestdijkseweg Zuid komt een vrije busbaan, gecombineerd met een strook voor naar rechts afslaand verkeer richting De Holle Bilt
  • De kruising wordt opnieuw geasfalteerd
  • Nieuwe fietspaden aan alle zijden van de kruising
  • Fietspaden aan beide zijden van het eerste deel van De Holle Bilt
  • Nieuwe verkeerslichten
  • Ondergrondse faunapassages onder De Holle Bilt en de Soestdijkseweg Zuid

Om ruimte te maken voor de nieuwe kruising zijn de afgelopen periode de watergangen langs de Soestdijkseweg Zuid verlegd. De aanleg van de nieuwe fietspaden langs een deel van De Holle Bilt is reeds begonnen. De verkeersveiligheid op De Holle Bilt wordt verder verbeterd door de aanleg van een versmalling voor autoverkeer.

De werkzaamheden zijn zo gepland, dat de doorstroming van het verkeer zo min mogelijk verstoord wordt. Woningen en bedrijven zijn te allen tijde bereiken. Dit geldt ook voor politie, brandweer en ambulance. Op werkdagen kan al het verkeer de kruising in alle richtingen passeren. Afhankelijk van de werkzaamheden kan het verkeer wel enige hinder ondervinden. Aanpassingen aan de verkeerssituatie zijn met borden aangegeven en waar nodig worden verkeersregelaars ingezet en wordt het verkeer veilig langs de werkzaamheden geleid.

Om de verkeershinder zoveel mogelijk te beperken wordt er in twee weekenden dag en nacht doorgewerkt van vrijdagavond 20.00 uur tot zondagochtend om 6.00 uur, afhankelijk van het weer en de voortgang.

In deze weekenden wordt geasfalteerd, maar dan moet de temperatuur wel goed zijn. Enkele koudeperiodes hebben voor bijstelling in de planning van de weekendafsluitingen gezorgd. Deze vinden nu plaats op 9/10/11 en 16/17/18 maart.

Tijdens deze weekenden is in beide richtingen een omleiding voor autoverkeer ingesteld. Vanaf de Soestdijkseweg Zuid loopt deze via de Groenekanseweg, Biltse Rading, Sartreweg (Utrecht) en de Utrechtseweg. Het dorp De Bilt blijft bereikbaar vanaf onder andere de Blauwkapelseweg, Waterweg en het Dr. Letteplein. De omleiding is met gele borden aangegeven.

Tijdens de twee weekeindafsluitingen zijn de woningen en bedrijven aan De Holle Bilt niet bereikbaar vanaf de kruising. Zij kunnen in deze twee weekeinden gebruikmaken van de afrit van de Utrechtseweg (N237) bij Hotel De Biltsche Hoek en een tijdelijke oprit die bij het hotel wordt gemaakt.

De verbetering van de kruising en de Holle Bilt is de laatste van een pakket van samenhangende verkeersmaatregelen om de veiligheid en doorstroming van het verkeer op de Soestdijkseweg Zuid te verbeteren. Deze zijn beschreven in de zogenaamde Corridorstudie uit 2014. De andere, reeds uitgevoerde maatregelen zijn: de aanleg van de rotonde Van Leeuwenhoeklaan – Soestdijkseweg-Zuid, de aanleg van de busstrook aan de zuidzijde van de rotonde Groenekanseweg – Soestdijkseweg-Zuid, de aanleg van de oversteek op de Soestdijkseweg-Zuid bij Sweco en de aanleg van het voorsorteervak voor linksaf slaand verkeer inclusief nieuwe bushaltes bij het gemeentehuis.

Provincie Utrecht betaalt een groot deel van de kosten vanuit haar programma Beter Benutten. Binnen dit programma werken het Rijk, de regio en het bedrijfsleven samen om de bereikbaarheid in de drukste regio’s te verbeteren.

NaamEwout Dekker
Functieprojectleider gemeente
Telefoon(030) 22 89 610
E-mailadrese.dekker@debilt.nl

Handige links