Woningbouw Holsblokkenweg in Westbroek

Voor Westbroekse starters op de woningmarkt is het lastig om een betaalbare woning te vinden in de kern Westbroek. Er is vooral behoefte aan goedkope koopwoningen.

Om aan deze wensen tegemoet te komen wil de gemeente woningbouw realiseren aan de Holsblokkenweg met een vrij op naam prijs van maximaal € 200.000,-.

De gemeente De Bilt was voornemens om met Woonstichting SSW een gelijkwaardig project te realiseren als in 2012 aan de overzijde van de Holsblokkenweg is opgeleverd. Helaas zijn de gemeente en Woonstichting SSW niet tot overeenstemming gekomen. De gemeente wil nu een alternatief woningbouwprogramma realiseren. Niet in de sociale huur maar in de goedkope koop, om daarmee aan te sluiten bij de wensen van de inwoners van Westbroek. Een belangrijke voorwaarde is dat het grondgebonden woningen moeten zijn waarvan de waarde op moment van oplevering gelijk is aan de marktwaarde (maximaal €200.000 v.o.n.). Daardoor blijven de woningen de komende jaren behouden voor de doelgroep.

Voor de locatie aan de Holsblokkenweg in Westbroek onderzoekt de gemeente of de realisatie van vijf goedkope koopwoningen mogelijk is. Naast de realisatie van de woningen moet er ook aanvullende parkeercapaciteit worden gerealiseerd.

De gemeente gaat de komende tijd een aanbestedingsprocedure doorlopen om een marktpartij te selecteren voor realisatie van de woningen. Naar verwachting zal vóór de zomer van 2017 bekend zijn welke aannemer de opdracht krijgt voor de bouw.

Sharita Lachman
E-mail: s.lachman@debilt.nl
Telefoon 030 - 228 91 22