Woningbouw Holsblokkenweg in Westbroek

De gemeente De Bilt en Woonstichting SSW zijn met elkaar in gesprek over de ontwikkeling van ongeveer vijf goedkope, sociale starterswoningenwoningen aan de Holsblokkenweg. Hiervoor is in 2017 een ruimtelijk kader vastgesteld. De verwachting is dat eind 2018 duidelijk is of en hoe dit plan doorgang vindt.

Er ligt nog geen panklaar plan voor de woningen, maar er zijn wel ruimtelijke uitgangspunten geformuleerd. Het slagenlandschap is leidend. De typologie van de woningen sluit aan bij die van het plan van Hertzberger en die van de rijtjes er tussenin. De nieuwe huizen moeten aansluiten bij de omgeving en dan met name bij de opzet van de tegenover gelegen rijtjes. Ook hier worden de woningen op korte afstand van de rijbaan gebouwd en de nokrichting loopt parallel aan de straat. De kap refereert ook hier aan de agrarische context en de vorm van een kapschuur in het bijzonder. Om enige variatie in de buurt aan te brengen, kan in materiaal- en kleurgebruik en qua gevelindeling op een eigentijdse manier worden afgeweken van de bestaande woningen. De detaillering van het plan blijft eenvoudig maar verzorgd, net als in de omgeving. De woningen worden aardgasloos gebouwd.

Er komen extra parkeerplaatsen voor de nieuwe woningen. Nu liggen er 7 parkeerplaatsen, maar die strook kan niet gehandhaafd worden in de nieuwe situatie. De bestaande en extra parkeerplaatsen komen naast het bouwplan. De 3 bestaande dwarsparkeerplaatsen langs de weg kunnen vooralsnog worden behouden.

De omgeving van Holsblokkenweg is sober en functioneel ingericht. Door het aanplanten van knotbomen langs de sloot, het aanpassen van de oevers en het planten van laanbomen langs het trapveldje krijgt de omgeving een groene impuls. Ook het nieuwe parkeerterrein wordt landschappelijk ingepast met een lage beukenhaag zoals deze elders in de buurt ook wordt toegepast. Het is gewenst om het trapveldje ten zuiden van de bouwlocatie te behouden; het is het enige trapveldje in het dorp. Het grasveld met de hondenuitlaathalte zal worden verplaatst.

De ontwikkeling van de woningbouwlocatie is en wordt regelmatig besproken met de Dorpsraad.

De gemeente verwacht eind 2018 met SSW duidelijkheid te hebben over de haalbaarheid van het sociale woningbouwplan. Zodra hierover meer bekend is, wordt dat op deze website geplaatst. Als het plan met SSW doorgaat, zou de bouw in 2019 kunnen starten.

Barry Dijkerman
Projectleider
Telefoon: (030) 228 81 99
E-mail: B.dijkerman@debilt.nl